Anställda utomlands och i Finland

De finska församlingarna utomlands verkar i stor utsträckning med hjälp av volontärer. Antalet anställda i huvudsyssla är cirka 140. En del av dem arbetar för den lokala lutherska kyrkan, en del för Kyrkostyrelsen, en del för vår kyrkas missionsorganisationer och en del för Finlands Sjömanskyrka rf.

Av dem som arbetar som emigrantpräster är merparten anställda i en lokal systerkyrka eller hos en annan samarbetspartner. En del utför arbetet bland utlandsfinländare vid sidan av sitt eget arbete.

Turistprästerna och turistkantorerna arbetar i Spanien, Kanarieöarna, Cypern och Turkiet. Deras arbetsperiod sträcker sig i regel från oktober till påsk. I Florida, USA finns en finländsk präst året runt.

En resepräst besöker Sydamerika under julen.

Kansliet för kyrkans arbete bland utlandsfinländare koordinerar församlingsarbetet utomlands och administrerar kyrkans ekonomiska bidrag till församlingarna för utlandsfinländare.

Via enheten för kyrkans arbete bland utlandsfinländare rekryteras emigrantpräster samt turistpräster och turistkantorer. Emigrantprästernas arbetsperiod är 4–12 år och de ingår arbetsavtal med en lokal systerkyrka. Kyrkostyrelsen sänder varje år turistpräster och turistkantorer på en sex månader lång arbetsperiod. Sjömanskyrkan och missionsorganisationerna rekryterar självständigt.

En leende präst välsignar äktenskapet i de schweiziska bergen. Paret sitter på stolar med ryggen mot kameran och tittar mot prästen som förrättar vigseln.
Välsignelse av ett äktenskap i Andermatt, Schweiz. Fotograf: @elzaoberholzer

johtaja

Mauri Vihko

+358406881443

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Tillbaka till toppen