Vuxna och familj

Män och kvinnor som äter pizza tillsammans

Varje människa är unik. Vuxna kan också vara del av församlingen på olika sätt. Alla är välkomna till församlingen.

Livs- och familjesituationen är olika, liksom yrkesliv och boendeform. Mångfalden är en rikedom. Vi vill ta vara på det vi har att ge varandra. Våra behov varierar och vi har alla vår egen personliga livsberättelse. Varje människa har behov av och längtan efter att bli sedd och hörd. Vi delar en önskan om att vara delaktiga även om den tar sig olika uttryck. Vi vill dela med oss av våra gåvor och erfarenheter så att församlingen tillsammans kan utvecklas. Kyrkan vill möta vuxna på de ställen där människor rör sig. Verksamhetsmodellen Stigen gäller hela livet.

På de här sidorna finns information och tips för församlingars anställda, frivilliga, studerande och för alla andra. Församlingen vill utgå från människors behov och att alla ska få var med och få vara delaktiga. Det kan man bekanta sig med i familjecentrerad arbetssätt. Det finns också material för förebyggande stöd för parförhållandet och barnfamiljer.

Tillbaka till toppen