Dövas församlingsblad

Dövas församlingsblad ges ut av Kyrkans central för det svenska arbetet. Dövpräst Maria Lindberg är ansvarig utgivare. Medlemmarna i Resursgruppen för kyrkans svenska dövarbete planerar innehållet till tidningen i samarbete med dövprästen.

Tidningen grundades år 1980 av dåvarande Stödgruppen för svenska dövarbetet, bl.a. dövpräst Eino Savisaari, Brita Edlund, Alf Bjong och blindkonsulent Karl-Oskar Skogster. Tidningen blev en viktig länk mellan kyrkan, föräldraföreningen vid Borgå dövskola och dövgemenskapen.

Tidningen består av intervjuer och aktuella händelser inom dövvärlden. En andakt, familjenytt och spalterna Dövprästen hälsar och Fråga dövprästen är med i varje nummer. Därtill publiceras därtill Britas ruta år 2023. Läsare är välkomna att skicka bilder och texter till tidningen.

Dövas församlingsblad utkommer fyra gånger per år som pappersversion, länk i eposten och på nätet. Tidningen är gratis.

Dövas församlingsblad pärmbild med tecknad julkrubba.
Pärmbild: Oscar Lönnholm

Ta kontakt med dövprästen

Tillbaka till toppen