Samarbete med daghem och skolor

Kyrkan samarbetar med skolor inom den grundläggande utbildningen och med gymnasier, yrkesutbildningar, yrkeshögskolor och universitet. Kyrkan vill stöda tillväxt för hela människan i olika skeden i livscykeln. Det finns många beröringspunkter mellan kyrkans och utbildningsinstansernas grunduppgifter.

I samarbetet med skolor och utbildningsanordnare följer kyrkan Utbildningsstyrelsens anvisningar. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. I broschyren Församlingen som samarbetspartner finns samarbetskorgarna kort beskrivna.

På vår webbplats Skolan och kyrkan finns material för undervisningen, information om religion i skolan och om aktuella projekt och evenemang.

Det finns präster och ungdomsarbetsledare på flera orter i Svenskfinland som regelbundet besöker yrkesutbildningar eller fungerar på deltid som studentpräster/arbetare i högskolorna. Helsingfors universitet, Handelshögskolan i Helsingfors, Arcada, Prakticum och Åbo akademi har samarbete med kyrkliga samfälligheter och församlingar.

Ta kontakt

Tillbaka till toppen