Personalutbildning

Kyrkan erbjuder utbildning för den som vill utbilda sig till ett kyrkligt arbete eller utveckla sitt specialkunnande som kyrklig anställd.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är mån om de anställdas kompetensutveckling och välmående i arbetslivet. Därför erbjuder kyrkan fortbildning och utbildning för sina anställda.

Inom Borgå stift är det domkapitlet som ansvarar för personalutbildningen. På domkapitlets hemsida publiceras för varje år ett utbud av kurser för anställda.

På finska är det främst Kyrkans forskning och utbildning som erbjuder kurser och i deras kurskalender hittas årets utbud. Domkapitlet och Kyrkans forskning och utbildning samarbetar med olika läroinrättningar, organisationer, andra stift och kyrkostyrelsen för att erbjuda så mångsidig utbildning som möjligt.

Kurser erbjuds för olika yrkesgrupper och för olika skeden i arbetslivet. I kurserna beaktar man församlingarnas liv och verksamhet samt det kunnande man sett att behövs eller kommer att behövas i arbetslivet. Många av kurserna omfattar flera yrkeskategorier och möjliggör ett brett kunnande.

Till personalutbildningen hör också yrkesvisa forum och rådplägningsdagar.

På de här sidorna hittar du information om:

Tillbaka till toppen