Mening 22 år–

Jag är kristen. I församlingen får jag vara kristen på ett sätt som är meningsfullt för mig.

Kuvassa ristikoru avatulla kämmenellä.

Stigens ålderskategoritänk omfattar 0–21-åringar. För 22-åringar och äldre beskriver Stigen bara en målbild i form av några fraser. Jag är kristen. I församlingen får jag vara kristen på ett sätt som är meningsfullt för mig.

Under de kommande åren behöver det gemensamma byggandet gå vidare. Hur fortsätter och utvecklas livet som kristen och kontakten med församlingen i vuxenlivet. Hur hittar unga föräldrar tillbaka in på den egna församlingens Stig tillsammans med sina egna barn? Hur fortsätter de vuxnas kontakt till församlingen när de inte har några barn?

Kapitel 5 och 6 i Stigen-texten drar också upp riktlinjer för hur man kan bygga upp framtidens församling där vuxna i olika ålder och livssituation hittar en naturlig plats och ett naturligt sätt att leva som kristna.
 

En kyrka för millenialerna (stigen för vuxna) fortsätter där Stigen slutar.

En kyrka för millennialerna – målsättning:

  • Unga och unga vuxna upplever att dopet och ett medlemskap i kyrkan är något  meningsfullt på ett personligt plan och vill döpa sina barn.
  • Upplevelsen av att vara medlem i kyrkan förstärks och breddas, medlemskapet är allt tydligare ett medvetet val.
  • Det uppstår nya meningsfulla gemenskaper i församlingarna, som bygger på församlingsmedlemmarnas egna initiativ och kunnande och att man tillsammans gör och skapar.

Millennialernas stigar – vägar till en äkta och närvarande kyrka

Läs mer om den yngre generationens tankar och hur församlingen kan utveckla sin verksamhet för dem.

Öppna publikationen

Tillbaka till toppen