Scout

Kyrkans och scouternas samarbete har existerat lika länge som scoutrörelsen har funnits i vårt land, över 110 år. Scouting kan vara en del av församlingens barn- och ungdomsarbete.

En familj utforskar naturen, pojken har ett förstoringsglas och en käpp i handen.

Enligt scouternas världsförbund styrs verksamheten av en värdegrund där individen har skyldigheter gentemot Gud, andra människor och sig själv (Duty to God, Duty to Others och Duty to Self). Denna värdegrund gör att scoutingen passar utmärkt som en del av församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Scoutrörelsen värdegrund definieras i följande ideal:

  • att respektera andra
  • att älska naturen och skydda miljön
  • att vara pålitlig
  • att främja vänskap över gränser
  • att känna sitt ansvar och vara aktiv
  • att utveckla sig själv som människa
  • att söka sanningen i tillvaron

Kyrkan och scoutrörelsen har ett gemensamt samarbetsavtal. Också på lokalplan kan kårer och församlingar ingå avtal där man noggrannare kommer överens om hur samarbetet konkret ser ut och innebär på det egna området. Församlingen får gärna utse en ansvarsperson för samarbetet, en FRANS. Klicka här för att läsa mera om vad en FRANS är.

Klicka här för att läsa mer om scoutprogrammets programsatsning kring åskådningsfostran.

När en församling samarbetar med en kår som statistikför verksamhet i Kuksa behöver församlingen inte statistikföra separat i sina egna system, eftersom Kyrkostyrelsen får uppgifter direkt från Kuksa. Klicka här för att läsa mer om statistikföring.

Tillbaka till toppen