Biskoparna

Biskoparna är stiftens andliga ledare och högsta tjänstemän. Till deras uppgifter hör att viga präster till tjänst och att stöda prästernas arbete.

I Finland finns tio biskopar, en biskop för vardera av de nio stiften samt ärkebiskopen som också har sitt säte i Åbo ärkestift. Biskoparna utses genom val.

Sex gånger per år samlas biskoparna till biskopsmötet. Där behandlar de bland annat frågor som rör kyrkans tro, förkunnelse och arbete.

Biskoparna och ärkebiskopen

Ärkebiskopen är klädd i lila biskopsskjorta och svart kavaj, han har grått hår och glasögon och står framför en brunmålad kyrkdörr.

Ärkebiskop Tapio Luoma

Tapio Luoma är den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands femtonde ärkebiskop. Han inledde sin uppgift år 2018. Bland biskoparna är ärkebiskopen “primus inter pares” eller den främsta bland likar.

Ärkebiskop Tapio Luomas webbplats
Åbo ärkestift

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och mörkgrå kavaj, han har ljusgrått hår och litet skägg, glasögon och står inne i ett vitt rum med orange soffa och en ikonmålning på väggen.

Biskop Matti Repo

Matti Repo är biskop i Tammerfors stift sedan 2008.

Biskop Matti Repos webbplats
Tammerfors stift
Församlingarna i Tammerfors stift

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och svart kavaj, han har grått hår, skägg och glasögon och sitter i en kyrkbänk.

Biskop Jari Jolkkonen

Jari Jolkkonen är biskop i Kuopio stift sedan 2012.

Biskop Jari Jolkkonens webbplats 
Kuopio stift
Församlingarna i Kuopio stift

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och mörkblå kavaj, han har kortklippt hår och skägg och står inne i en kyrka med gotiska fönster.

Biskop Teemu Laajasalo

Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors stift sedan 2017.

Biskop Teemu Laajasalos webbplats
Helsingfors stift 
Församlingarna i Helsingfors stift 

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och svart kavaj, han har ljusbrunt hår, mustasch och glasögon och står framför ett vattendrag med träd och en stadsvy i bakgrunden.

Biskop Jukka Keskitalo

Jukka Keskitalo är biskop i Uleåborgs stift sedan 2018.

Biskop Jukka Keskitalos webbplats 
Uleåborgs stift
Församlingarna i Uleåborgs stift 

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och svart tröja, hon har kortklippt, ljust hår och glasögon och står inne i ett köpcenter.

Biskop Kaisamari Hintikka

Kaisamari Hintikka tillträdde som biskop i Esbo stift 2019.

Biskop Kaisamari Hintikkas webbplats
Esbo stift 
Församlingarna i Esbo stift 

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och svart kavaj, han har kortklippt, grått hår och glasögon och sitter vid ett stort, gammaldags skrivbord i ett kontorsrum.

Biskop Bo-Göran Åstrand

Bo-Göran Åstrand är biskop i Borgå stift sedan 2019.

Biskop Bo-Göran Åstrands webbplats
Borgå stift
Församlingarna i Borgå stift 

Biskopen är klädd i svart festdräkt, hon har långt, brunt hår knutet bakom nacken och står framför en ljusgrå stenvägg.

Biskop Mari Leppänen

Mari Leppänen är biskop i Åbo ärkestift sedan 2021.

Biskop Mari Leppänens webbplats
Åbo ärkestift 
Församlingarna i Åbo ärkestift 

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och svart kavaj, han har grått hår och glasögon och står utomhus framför ljusgrönt grönskande träd.

Biskop Matti Salomäki

Matti Salomäki tillträdde som biskop i Lappo stift 2022.

Biskop Matti Salomäkis webbplats
Lappo stift 
Församlingarna i Lappo stift 

Biskopen är klädd i lila biskopsskjorta och en svart och guldfärgad kofta, hon har rött, lockigt hår och glasögon och sitter i en stolsrad i en kyrksal.

Biskop Mari Parkkinen

Mari Parkkinen är biskop i S:t Michels stift sedan 2023.

S:t Michels stift
Församlingarna i S:t Michels stift

Fältbiskopen är klädd i vit skjorta och svart kavaj, han har mörkt hår och står framför en byggnad med stora fönster som reflekterar husen i omgivningen.

Fältbiskop Pekka Asikainen

Fältbiskopen leder försvarsmaktens andliga arbete. Fältbiskopen är en specialofficer som hör till generalstaben. Fältbiskopen har närvaro- och yttranderätt i biskopsmötet och är medlem i kyrkomötet.

Fältbiskopen (på försvarsmaktens webbsidor) 
Kyrkans arbete inom försvarsmakten 

Biskopsbrev

I serien biskopsbrev publicerar biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gemensamma inlägg om aktuella ämnen.

Biskopsbrev
En biskop klädd i mörkt lila biskopsdräkt fotograferad bakifrån i en kyrka.

Biskopsval

Biskopar utses till sitt ämbete genom val. Biskopens ämbete är andligt, den som ställer upp i biskopsval ska vara präst. Utöver det finns inga formella utbildningskrav.

Valmansföreningar ställer upp kandidater

Inför ett biskopsval ställs kandidater upp. Minst 30 personer som har rösträtt i valet kan bilda en valmansförening och vidtala en präst ställa upp som kandidat. Domkapitlet bekräftar kandidatuppställningen och fungerar som valnämnd.

Biskopsval har två omgångar. Ifall ingen av kandidaterna i först omgången får mer än hälften av rösterna ordnas en andra omgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Vem får rösta?

I ett biskopsval har följande personer rösträtt:

– stiftets präster och lektorer
– lekmannaombud, som väljs av församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd och tillsammans är lika många som prästerna och lektorerna
– de lekmannaombud som representerar stiftet i kyrkomötet samt stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar
– domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Läs mer om valförrättningen på evl.fi/plus

Synodalmöte

Biskoparna kallar prästerna och lektorerna i sitt stift till synodalmöte minst vart sjätte år.

En hundraårig tradition

Syftet med synodalmötet är att behandla teologiska frågor samt frågor som gäller skötseln av församlingarna och annan verksamhet och förvaltning inom kyrkan.

Synodalmötena har en hundraårig tradition. Förr i tiden fyllde mötena viktiga administrativa funktioner, men i dag är de mer inriktade på utbildning.

Under synodalmötena diskuteras aktuella teologiska frågor och frågor som gäller kyrkans verksamhet. Målet är därmed att stärka och stöda deltagarnas identitet som präster i den lutherska kyrkan.

Tecknade illustrationer på temat frälsning.

Frälsning temat 2022

Synodalmöten ordnades i september 2022 i alla stift.

Temat för synodalmötet 2022 var Frälsning. Temat utmanade prästerna att behandla även svåra teologiska frågor som har betydelse i arbetet. När vi talar om frälsning, talar vi då om något bortom här och nu eller handlar frälsningen om den här världen och kyrkans verksamhet i den? Vad menar vi med kyrkans uppdrag, som omfattar allt och alla? När prästerna predikar och talar om frälsning i kyrkan, vad talar man då om och är det förståeligt för en helt vanlig församlingsmedlem?

Illustration: Siru Tirronen/Frälsning – Synodalavhandling 2022 @sirutirronen_illustrations

Synodalavhandling

Inför synodalmötena skrivs ofta en synodalavhandling. Den ger underlag för den teologiska diskussionen om det aktuella temat. I synodalboken Frälsning beskrivs centrala teologiska synpunkter på frälsningen

Ladda ner boken
Tillbaka till toppen