Budget 2023

Kyrkomötet har 10.11.2022 godkänt budgeten för kyrkans centralfond för 2023 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025. Ändringar i kyrkomötets beslut i kyrkostyrelsens proposition har antecknats med röd text i denna handling:
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 (Budgeten för kyrkans centralfond för 2023 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025)

Ekonomiutskottets betänkande 6/2022 om Kyrkostyrelsens framställning 5/2022: Kyrkans centralfonds budget för 2023 och verksamhets- och ekonomiplan för 2023‒2025

—–

Kyrkomötet godkände den första ändringen av budgeten (11.5.2023) i enlighet med ekonomiutskottets betänkande (3/2023).

Läs mer (publiserad 11.5.2023): Kyrkomötet godkände tilläggsbudget för Kyrkans centralfond

Tillbaka till toppen