Stadgemallar

Församlingarnas organ, deras administration, förfaranden och arbetsfördelning bestäms i olika slags förvaltningsdokument, bland annat arbetsordningar, stadgar och instruktioner.

Kyrkostyrelsen har utarbetat mallar för församlingarnas förvaltningsbestämmelser.

Modellstadgorna för församlingens förvaltning finns i kyrkans intranät Sacrista. Modellstadgorna är redigerbara Word-filer. Följande modellstadgor för förvaltningen finns i Sacrista:

  • Ekonomistadga för församling
  • Ekonomistadga för kyrkliga samfällighet
  • Mall för förvaltningsstadga
  • Modell till grundstadga för kyrkliga samfälligheter
  • Modellreglemente för begravningsverksamheten
  • Stadgar för gravskötselfonden

Kontakta Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning i frågor som gäller dessa modellreglementen.

Modellinstruktionerna är Wordfiler som kan redigeras. De uppfyller inte alla tillgänglighetskrav.

Tillbaka till toppen