Vintertiden

Kyrkoåret på Stigen från första söndagen efter trettondagen till fastlagssöndagen.

Vad är Kyrkoåret på Stigen?
Tunnelmakuva talviriehasta.
Kastemalja

Första söndagen efter trettondagen

Du är mitt kära barn

På förhand informera vi familjer och andra om möjligheten att att döpa sig i samband med mässan.

Innan mässan en ljusverkstad:
Tillverka ljus eller dekorera ett eget dopljus, t.ex. till dig själv, ditt barn eller fadderbarn. Du kan ta med ditt eget eller ditt barns dopljus hemifrån. Det går att använda vaxplattor, vaxgelé eller till exempel servetter som kan värmeblåsas på ljusets yta.

Förbered kyrkan på samma sätt som för en dophögtid. All symbolik som hör dopet till lyfts fram: dopdräkt, vatten, duva, vit färg, dopljus och Kristusljus.
Om det finns ett dopträd i kyrkan är alla välkomna att besöka trädet vars symbolik utforskas under mässan.

Utrymmet görs särskilt välkomnande för de små och deras anhöriga. Finns det kuddar, podier, filtar, färger, leksaker med dopsymbolik?

Om möjligt, placeras stolarna runt dopfunten i en cirkel eller flera.

Tillverka och dekorera dopljus på förhand. I ljusverkstaden samtalar vi om dopets symbolik och betydelse. Idéer och erfarenheter tas med till mässan. Ljusen som skapats placeras framme i kyrkan under mässan. Det är också möjligt att delta i ljusverkstaden efter mässan.

Det finns ett bord i kyrkan för att ta hand om det andliga livet. På bordet finns ett stort pappersark där man kan skriva eller rita idéer om hur man kan ta hand om sitt andliga liv. Det kan också finnas bildkort bredvid bordet, som hjälp för det andliga liv (t.ex. bilder av naturen, barn, etc.).

Bygg upp en predikan kring dopet med Golvbilder eller Godly Play. Förbered i förväg det material som behövs i kyrkan. Efter gudstjänsten börjar en broderiverkstad med möjligheter att brodera dopbarnets namn på dopklänningens fåll. Trådar i olika färger, lämpliga nålar och personer som handleder i broderi finns tillgängliga.

Se till att det finns vatten i dopfunten. Vattnet påminner om dopet och ingår som ett moment i mässan. För att relatera till dopet sjunger man psalmen 214 Med vår glädje över livets under. Vattnet i dopfunten kan användas för att låta fingrarna flyta och för att göra korstecknet på sig själv eller någon annan, till exempel på pannan.

Efter Jesu dop hörde människor Guds ord om Jesus: ‘Detta är min älskade Son’. Jesus lärde sina vänner att döpa människor i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det gör vi fortfarande. I dopet kallar Gud oss att bli bröder och systrar till Jesus. “Detta är min älskade son” är ord som är avsedd för varje person som döps.

För Jesus var dopet viktigt. Dopet är en god gåva från Gud. Vi får livet nära Gud och varandra. Dopet inbjuder oss att leva som Guds älskade barn, nu och alltid.

Samtala och öppna upp dopets och dopljusets symbolik genom att höra om diskussionerna i ljusverkstaden och de symboler som valdes.
Om möjligt, intervjua de som tillverkat eller designat dopljuset i kyrkan.

Frågor som väcker förundran:
– Till vad allt behöver vi vatten?
– För vem/vilka är jag kär?

Idéer att göra hemma:
Tänd en familjemedlems dopljus eller annat ljus för varje person genom att säga namnet på ljusets ägare högt när ljuset tänds. Fundera på hur ljuset växer. Läs Johannes 8:12: “Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig vandrar inte i mörkret, utan har livets ljus.”  Titta på bilder från familjemedlemmars dop och minns dagens händelser och känslor. Gör ett dopbord hemma, kanske liknande det på bilderna: en bibel, en dopfunt, ett ljus och blommor. Läs Markus 10:13-16 och sjung eller lyssna på psalmer eller sånger som sjöngs vid dopet.
– Dela ut kvällsbönstärningeller matbönstärning till hemmen

Informera om möjligheten att komma till dopet på dopdagen, som församlingen ordnar som en festdag. Dopdagen är lämplig för dop i alla åldrar.

Godly Play berättelsen om Det heliga dopet.

Golvbilder Dopet.

Kaivo

Andra söndagen efter trettondagen

Vid livets vattenkälla.

Skapa atmosfär med olika former av vatten.

Skriv med färgat vatten på skaren!
Nedfrysning, bygg en brunn av en “istegel” utanför kyrkan.
Alla kan ta med sig en egen frusen och gärna färgad tegelsten eller flera för ett gemensamt byggprojekt.
Vattenpistoler inomhus, se Aktivitet.
Varm kyrksaft på innergården.

Vatten är en symbol genom hela mässan.

I utrymmet kan du utforska de olika formerna av vatten: is – vätska – ånga.
Det finns isbitar och bitar av tråd. Försök att greppa isen med en bit tråd utan att röra vid den med händerna. Blöt sedan tråden med en vattenpistol och försök igen: låt den blöta tråden sitta på isbiten ett tag. Snart kommer den att frysa och du kan lyfta isbiten.
Vi bygger en vattenkälla för liv. Hur måste den vara för att jag ska känna att Gud är intresserad av mitt liv och min sak?
Ta med bönestenar till livets källa eller skriv och rita böner.

1 årgången: Den Guds kraft som hela tiden funnits i Jesus släpptes lös vid bröllopet i Kana. Samtidigt gjorde Jesus uppror mot sin egen roll och sin förälder.
Vad är det som gror i oss själva, vad är det som bryter fram? Vet jag vem jag är?
Relationen till min egen förälder.
Förälderns tillit till barnet eller den unga personen.
Vad händer om jag är annorlunda än vad mina föräldrar förväntar sig?
Tänk om barnet eller den unga personen är helt annorlunda än jag själv?

2 årgången: Livstörst – vilken väg leder mig till källan som får mig att blomma?

Vad är källan till livets vatten? Vad händer med vattnet, när det är kallt på vintern?
Hur känns och ser törsten efter liv ut i olika åldrar? Är den alltid densamma, hur förändras den?
Återvänder man till en välbekant källa eller söker man en ny?

Vid Sykars brunn bryter Jesus mot normen och gör något som ingen annan gör: ser vad en kvinna är innerst inne. Jesu förhållande till kvinnor och minoriteter.

Många av oss har känt oss frustrerade när ingen är intresserad. Vem bryr sig? Gud bryr sig. Gud är särskilt en Gud för de marginaliserade och de hårdhjärtade.

Hemma kan du undersöka de olika formerna av vatten? I vilka situationer används vatten hemma?

Hemma eller på kyrkkaffe kan ni skapa en smakbar genom att tillsätta smaker av olika grönsaker, frukter och bär i vattnet (t.ex. apelsin, gurka, mynta, lime, rabarber, svartvinbärsblad, hallon…) Tänk på vilka säsongsbetonade ingredienser som kan tillsättas i smakbaren och prova olika kombinationer. Njut av vattnet och reflektera över dina egna smakpreferenser.

Sydän, hymynaama ja kysymysmerkki.

Tredje söndagen efter trettondagen

Vad får oss att tro?

Involvera unga människor att förverkliga mässan. Se till att mässan är enkel och förklarar vad som händer. Ett band med ungdomar kan stå för musiken och hjälpledarna är med på mässan för att hjälpa till att välkomna, bära kollekten och hjälpa till med nattvarden. Ungdomarna förbereder och läser också förbönen.

Be alla att på ett papper skriva en fråga om tro, Gud eller Bibeln som de skulle vilja få svar på. Samla dessa i en hink märkt med en bild av ett huvud. Skriv på samma sätt frågor i hinken märkt med ett hjärta. Dessa frågor kan till exempel handla om känslor eller upplevelser, eller andra frågor som du tänker på om Gud. I hinken med hjärtan finns också alla frågor där det inte finns ett enda rätt svar.

Vi läser några av frågorna från hinkarna och stimulerar till ett intresse för att lära oss. I olika åldrar och skeden av livet kan de frågor som intresserar om tro, Gud eller Bibeln vara mycket olika. Berätta att svaren på dessa frågor kommer att undersökas tillsammans, till exempel under skriftskolan.

Predikan i mässan kan också organiseras så att en grupp människor reflekterar över svaren på de frågor som ställts i hinkarna. Om det finns många frågor väljer man ut några lämpliga.

Huvudet och hjärtat avbildas med två hinkar. Den ena hinken föreställer hjärtat och den andra hinken huvudet. I livet behöver vi både huvud och hjärta.

Huvudet och hjärtat förstår olika saker. Hjärnan kan hantera intellektuella frågor som är viktiga för inlärning, förståelse av världen, problemlösning och utveckling. Till exempel frågan om när Bibeln skrevs eller om det finns historiska bevis för att Jesus existerade.

För många är tro mindre en fråga om huvudet eller förståelse och mer en fråga om hjärtat eller en längtan efter Gud. I hjärtat kan man känna Guds närvaro. Människans hjärta kan vara som en hink – om den är nedfälld rinner allt ut och hjärtat lämnas tomt. (Vänd hinken upp och ner och häll vatten över den.) När hjärtats hink är uppfälld, när hjärtat är öppet för livet och Gud, kan det fyllas med Guds goda gåvor: glädje, styrka, mod, kärlek, visdom. (Vänd hinken rätt och häll vatten över den.)

Låt oss be att våra hjärtan får vara öppna för livet och för Gud, och att var och en av oss får ta emot just de gåvor vi behöver i våra hjärtan.

Om mässan är särskilt avsedd för en konfirmandgrupp är kyrkkaffet ett tillfälle att träffa församlingsarbetare och hjälpledare, lära känna varandra och ställa frågor om konfirmandtiden. Placera diskussionskort på borden så att föräldrarna till konfirmanderna kan lära känna varandra och vara delaktiga i ungdomars konfirmandtid.

Vilka är dina bästa minnen från din egen konfirmandtid?
Vilken lärdom minns du från den tiden?
Vilken typ av skriftskola hoppas du att ditt barn ska få?

Jäälyhty.

Kyndelsmässodagen

Guds ljus lyser i barnet.

Till mässan bjud speciellt in babyfamiljer.

Ta med en egen lykta eller ljus till kyrkan! En säker plats reserveras för lyktor och ljus i kyrkan.

Utanför kyrkan visar lyktor vägen till kyrkan.

Simeon kommer att stå vid dörren för att välkomna deltagarna.

Ljus som tillverkats av olika åldrar i veckans aktiviteter eller hemma visas i kyrkan. Olika grupper gör också bönealtare med sina ljus. Altaren och ljusen kan ha olika teman.

I kyrkan placeras en stor lykta på altaret eller på en annan framträdande plats.

I utrymmet utforskas ljusets och mörkrets symbolik i förhållande till aktuella frågor som församlingen står inför (vad  handlar det om, hur man tar upp aktuella frågor, hur  agerar vi).

Ljuset påverkar atmosfären: dess ton, dess intensitet (jfr bastu och tandläkare).

Bygg ett bönealtare för barn i kyrkan, där barn kan be för andra barn, t.ex. genom bönestenar eller kreativa aktiviteter

Evangeliet händer i kyrkan: Simeon väntar på att löftet ska uppfyllas och att han ska få se den smorde Herren. Han går runt i kyrkan och letar efter var och vem den Smorde kan vara. Vad betyder den smorde egentligen? Någon riktigt viktig, det måste han vara i alla fall. Maria går också runt i kyrkan med barnet så att församlingen lägger märke till dem innan Simeon gör det. Simeon ber människor att hjälpa honom att hitta henne. Förr eller senare kommer församlingsmedlemmarna att antyda att barnet i Marias armar kan vara det riktigt viktiga. Till slut hittar Simeon Jesusbarnet, tar honom i sina armar, lyfter upp honom riktigt högt, förundras, beundrar, förundras. En liten baby är en stor glädje!

Lyfta upp alla bebisar i mässan, titta på bebisarna och barnen så att glädjen över dem blir synlig. Vi lyfter också de äldre barnen så högt vi kan. Barn är alltid en glädje i kyrkan! I barnen visas Guds härlighet och ljus för alla andra.

Den levande elden har visat sig skapa en vitaliserande miljö. Var kan du finna dig själv lugna ner dig och slappna av? Se om du kan hitta en sådan plats i kyrkan. Be en annan person att ta en bild av dig på den platsen.

Under förbönen får varje person (eller familj, till exempel) tända ett ljus.

Ljus och lyktor som tagits med hemifrån välsignas.

Vilka all olika typerna av ljus finns? Vad allt är ljus?

Jesus är världens ljus. Gud är ljus. Vilken typ av ljus är Jesus eller Gud? Vad är deras effekt, hur får det dig att känna dig?

I barnen finns Guds ljus och härlighet mitt ibland oss. Vår uppgift är att skydda det ljuset.

Kyndelsmässodagen är också traditionellt den dag då Maria renas efter Jesu födelse.

Förundran, reflektion över våra egna erfarenheter:

Har någon hållit dig i sin famn och beundrat dig?
Minns du ett ögonblick när någon har beundrat ditt eget barn och hållit honom eller henne i sina armar?
Har någon baby charmat ditt hjärta?
Hur förstod Simeon att ljuset kom till världen i Jesus, som var en baby?
Vilka är den här församlingens simeoner som gläds över bebisar?

Barn i lek:
Den djupa teologin i ljusstrålen: Guds ljus finns inom oss, från topp till tå, vi reflekterar och utstrålar det.

I bönen ber vi särskilt för alla barn. Ett barn är en välsignelse, men också en börda. I mässan ber vi för de sköra, de sjuka, barn i krig och förstörelse, barnen som lever under svåra omständigheter. Vi ber för barnens framtid.

Vilket barn kan jag le mot idag?

Sångtexter att ta med hem, t.ex. bakom en färgläggningsbild.

Vid vilka tillfällen tänder du ett ljus hemma? Umgås och mys med levande ljus, tänd ett ljus vid maten eller gör en snölykta.

Påminner Simeon dig om någon du känner? Skicka ett meddelande till den personen.

Har barnet som tidigare satt i din famn vuxit upp? Hur mår hen nu?

Kyndelsmässodagen är ofta inledningen på Insamlingen Gemensamt ansvar www.gemensamtansvar.fi

Keinu kovassa vauhdissa, jonka kyydissä kaksi lasta.

Fjärde söndagen efter trettondagen

Modigt – Utanför din bekvämlighetszon!

Det finns hängmattor eller hängmattegungor på kyrkogården som gungbåtar – även på vintern, även för vuxna. Det bjuds på varm saft.

Konstverk av barn och ungdomar utifrån temat finns utplacerade i kyrkan, t.ex. i huvudgången, på väggarna och/eller på digitala skärmar.

Om det finns en skärm i kyrkan kan den användas för att spela upp en stormrelaterad video när människor kommer in i kyrkan.

Jesus bär: en gloria i luften

Material: ballonger, tunna plastpåsar.

Klipp en ca 2 cm bred remsa av en plastpåse så att det blir en cirkel. Gnugga varje sida av ballongen i håret för att skapa en negativ elektrisk laddning på varje sida. Gnid in plastpåsen i håret från alla sidor för att skapa en negativ laddning. När du lägger plastpåsen över ballongen kommer den negativa laddningen att få den att sväva i luften.

Det finns olika byggmaterial för fyrar och blå tyger i barnhörnan. Under predikan kan du be barnen att bygga en båt. Äldre barn kan försöka sig på att göra ett segel av snöre, borstskaft och dukar. I slutet av predikan kan man återberätta dagens bibelord genom att spela upp det med hjälp av båten som barnen byggt. Viftande långa blå dukar kan användas för att föreställa stormiga vågor.

Två vuxna svingar ett barn i taget i en stadig tygbit. Barnet kan lägga sig ner på duken och blunda. Be barnet att föreställa sig att de är i en båt med Jesus. Hur känns det att gunga? Om det finns tillräckligt många som gungar kan de vuxna också gunga.

Aktivitetsbön: rita eller skriv dina egna rädslor på papper och ta med dem till “sjön” bredvid Jesu båt, på den blå duken. Jesus lugnar oss också i våra rädslor: “Var inte rädda, jag är här.”

Att ta sig ur sin bekvämlighetszon innebär att göra eller våga göra något som är nytt och spännande. Det är ofta lättare att hålla sig till bekanta mönster när man redan vet hur man ska agera. Men då får man inte uppleva eller se något nytt.

När Petrus klev ur båten var han verkligen långt utanför sin bekvämlighetszon. Han kunde kliva ur båten eftersom Jesus kallade på honom och var med honom. Petrus trodde på Jesus. Det var tron som gav honom modet att kliva ut på vattnet.

Mod behövs också för att stå upp för det som är bra. Bibeln lovar att den Helige Ande ger mod. Det kan du modigt be om. Till exempel ökar antalet stormar i takt med att klimatförändringarna fortskrider. Mitt i allt detta, kan Jesu budskap till oss vara “Var inte rädda”? När vi inte är rädda har vi friheten och styrkan att agera och försvara det goda, skapelsens välbefinnande.

Frågor att förundras över:

När har du någonsin behövt vara modig?
I vilken fråga eller situation skulle du vilja vara mer modig?
Varifrån får du ditt mod?

Istället för kyrkkaffe serveras pizza och saft.

Ordna en rolig utmaning om hur man hänger och använder hänggungor.

Låt oss försöka göra en “Jesus bär” hängande ring hemma.

Ordna en eftermiddag med mod-tema i kyrkan. Där kan ni prova på olika aktiviteter som kräver mod och som lokalerna erbjuder. Aktiviteterna kan till exempel vara att röra sig i ett mörkt utrymme, klättra (kom ihåg säkerheten!), men också att prata med en främling eller hjälpa någon annan.

Tillverka burkar med mod att ta med hem. En modburk är en glasburk som fylls varje gång en familjemedlem har varit modig. Ämnena för mod kan vara mycket små och vardagliga. Du kan till exempel sätta en knapp, en klädnypa, en glaspärla eller en lapp där du kan skriva om den situation där du var modig. Burken kan användas för att hålla reda på hur ditt mod ökar.

Viljalyhde.

Femte söndagen efter trettondagen

Vi får växa!

I kyrkorummet placeras en aktivitetsstation med jord, frön, vattenkannor, plastfolie och mjölkburkar eller djupa pappkartonger. I kyrkan finns planteringar som redan såtts, både redan gröna och fortfarande bara i jord.

En dopfunt finns också framme i kyrkan.

Under predikan finns tillfälle plantera ett eller flera frön i jorden. Hur känns jorden mot dina fingrar? Vad är rätt mängd vatten? Hur luktar jorden?

Minns dopet, t.ex. vid nattvarden. Med vattnet i dopskålen ritar man ett korstecken på allas pannor.

I predikan kan man betrakta vattnet i vattenkannan och vattnet i dopskålen sida vid sida. Vi jämför dessa olika sorters vatten. Vattnet hälls från vattenkannan i dopskålen. Hur har dopvattnet gjort det möjligt för en person att växa som kristen?

Redan i såddstadiet behöver du förutom fröet åtminstone jord, vatten och en lämplig behållare och ett lämpligt skydd; enbart frön räcker inte.

Vilka är de saker som stöder och möjliggör tillväxt? Vad är det som gör det svårt? Hur kan jag stödja tillväxten av ett frö eller tillväxten av det goda i denna värld?

I slutändan ligger allt i Guds händer och jag kan vara tacksam för ett gott resultat.

1 Kor. 3:4-9, Matt. 13:24-30 tai Mark. 4:26-29

Det planterade fröet får man med sig hem. Där kan man följa med hur den växer.

Kello.

Sjätte söndagen efter trettondagen

Allt har sin tid.

I kyrkan har olika klockor placerats ut.

I kyrkan finns olika ordspråk och metaforer som anknyter till tiden. Man kan rösta om vilket som är bäst. (t.ex. tiden är av avgörande betydelse, den tidiga fågeln fångar masken, tiden är lång för den som väntar, etc.).

Det kan finnas olika typer av klockor i kyrkan. Varje klocka har en diskussionsfråga som är relaterad till tiden.

Timglas: vad vill du investera/använda din tid i ditt liv?
Gökur: vilken tid på året föddes du och vilken är din favoritsäsong, varför?
Tidtagarur: någon liten uppgift för att försöka förbättra en tid.
Väckarklocka: är du en morgon- eller kvällsmänniska?
Klocka: äter du näringsriktigt? Hur många gånger om dagen äter du och vilken är din favoritmåltid?
Kyrkklocka (kan du besöka klocktornet?): Vilken är din favorithögtid/fest? Hur kommer det sig?

Fyll i en lista över vad du gör/hur mycket tid du lägger på vad under en dag.

Vad är bra i världen just nu – vägg/ teman tas med i förbönen.
Vad är fel med världen just nu – vägg/ teman tas med i förbönen.

Gud har skapat tiden. Men Gud är på andra sidan tiden, för han är evig. Varje liv har sin egen tid. Livet är uppbyggt av olika faser. Faserna är ögonblick. Eftersom tiden är begränsad spelar det roll hur vi använder den.

Vikten av vila (Kom ihåg att helga vilodagen). Ibland är det viktigt att sluta vara aktiv (att internt stoppa tidens flöde). Gud skapade vilan genom att vila på den sjunde dagen. Naturen vilar också på vintern. Ibland är det bra att vara uttråkad och inte ha något att göra, eftersom kreativitet uppstår ur passivitet. Det krävs en paus för att komma ihåg vad som är viktigt i livet. I livet bör arbete och vila vara i balans.

Varje generation har sina egna “viktiga” teman och sin egen tid. Detta är vår tid! Fundera på vilka som är de viktiga teman i denna tid att kämpa för. I förbönen kan man välja aktuella samhällsfrågor att be för.

En påminnelse om att det bästa sättet att förändra världen är att själv vara föränderlig.

Uppmuntra människor att vidta åtgärder för saker som spelar roll.

Kaksi mitalia.

Tredje söndagen före fastetiden

Av tro och inte av gärningar.

Rummet är utformat med en mängd olika funktionella uppgifter, där målet är att lyckas tillsammans, inte att tävla mot varandra

I rummet får man vara aktiv och lösa problem tillsammans med andra. I slutet av aktiviteten får alla ett pris av samma värde. Det spelar ingen roll hur aktiv gruppdeltagaren har varit eller om de har deltagit i aktiviteten överhuvudtaget.

Varje person kan reflektera över sitt eget expertområde eller sin egen skicklighet. Styrkekorten kan också användas (finns framme) för att hjälpa till att välja de styrkor som passar den enskilda. I förbönen, tackar vi för de styrkor som varje person har fått som gåva

Man kan fråga sig om det är annorlunda att tävla mot varandra än att arbeta mot ett gemensamt mål.

I den här världen finns det ofta konkurrens, men i Guds rike finns det ingen konkurrens eller värdering. Gud gillar inte heller avund, eftersom det är motsatsen till tacksamhet. I Guds ögon är alla värdefulla och alla har fått styrkor.

Tro handlar inte om att prestera, utan om att leva och vara. De kristnas uppgift är att bygga en god värld för alla människor, inte att tävla mot andra. Kristna ska stå upp för dem som är svaga, vars röster annars inte hörs, och lyfta upp dem. (Jfr De sista skall bli de första)

Vid dopet delas trons “pris” ut. Dopets nåd.

Mässan kan fortsätta med något trevligt att göra tillsammans, som att äta tillsammans, titta på film, sjunga tillsammans… Det viktiga är avslappnad samvaro, inte tävling eller prestation.

Mieli r.f Styrkekort: Styrkokorten – MIELI rf

 

Kaksi lintua ja siemeniä.

Andra söndagen före fastetiden

Liten kan bli stor.

Den som kommer till kyrkan uppmanas att lägga händerna i en påse eller under en duk och känna och gissa vad som finns där. (Det är inte förrän i början av mässan som vi får veta att det fanns sädeskorn att känna på.) Kan du tänka dig en berättelse från Bibeln som handlar om säd eller frön? På ett gemensamt papper skriver du berättelsen, dess namn, en person eller något om den som du kommer ihåg. Du kan också rita.

Under hela mässan får man gå och känna på fröna.

Det finns bilder av jordbruk, särskilt spannmålsodling, från hela världen som visas i kyrkan. Framför altaret eller i mitten av kyrkogården kan det finnas en säck med säd och andra verktyg som används eller fortfarande används i jordbruket, som man ombeds att ta med i förväg.

Utdrag ur gamla och nya biblar projiceras på väggarna eller på tavlor på väggarna, t.ex. dagens hallelujavers från Johannes 6:63.

I kyrksalen finns en fint inredd barnhörna och en ungdomsavdelning där man kan bekanta sig med och läsa olika biblar.

Sitt om möjligt i en cirkel eller halvcirkel så att alla är vända mot altaret där evangeliet berättas.

I kyrkan kan man studera biblar som är intressanta och olika för olika åldrar:

Visuella och taktila biblar (i en bekväm läshörna)
Biblar för barn.
Superhjälte-, manga- eller andra actionbiblar.
Olika bibelöversättningar.
Biblar på olika språk.

I barnhörnan kan du leka bibelberättelser. Vid den här tiden är det särskilt lämpligt med spannmålsfrön i påsar eller spannmålsax och leksaker relaterade till bakning eller räkning. Du kan också ta med en stor sten, som en klippa, till barnens plats för att sitta på och utforska ytan.

Det finns olika typer av jord och växtlighet att utforska: stenar, tistlar och frodig jord. I jorden kan du rita ett meddelande till andra med ditt finger.

När mässan börjar frågar man folk vad de tror att det de kände när de kom var, och de får höra vilka bibelberättelser man har kommit ihåg och skrivit ner på ett papper.

Låt evangeliet väcka bilder och idéer. Evangeliet, liknelsen om såningsmannen, berättas som en Godly Play-berättelse. Om det är så många människor att alla inte kan se berättelsen från sina platser, projiceras den i ett större format på en vägg eller skärm. För liknelsen behövs en gyllene låda med ett ljusbrunt tyg, en såningsman, fåglar, en bild av stenig mark, en bild av taggig mark, en bild av ett välväxt sädesfält och tre sädessäckar i olika storlekar.

De reflektionsfrågor som följer på berättelsen sätter scenen för predikan, som skapas tillsammans i stunden: berättelsen begrundas och undras tillsammans genom frågor som ställs av ledaren. Det finns inga färdiga svar och inga försök att förklara liknelsen “på rätt sätt”, utan snarare de frågor som tas upp av de närvarande. Alla frågor, kopplingar till ditt eget liv och insikter är verkliga. Bibliska texter står sig genom tiderna. De står också ut med alla tvivel, frågor, sökningar och meditationer.

Handlingar som verkar obetydliga kan göra stor skillnad för andra människor och för skapelsen. Exempel kan lyftas fram.

Vid ingången eller i kyrksalen finns olika bibelläsningsplaner som passar för olika åldrar, som du kan ta med dig hem. Samtidigt kan kyrkans bibelrelaterade aktiviteter, såsom bibelcirklar eller bibelföreläsningar, presenteras.

En liten påse med frön och instruktioner om hur man planterar dem ges för att ta med hem.

Retkieväät.

Fastlagssöndagen

Livets bröd.

Gör en hinderbana i kyrkorummet med föremål som hinderräcken, möbler, gymnastikredskap, snören och filtar. Vid varje hinder finns det möjlighet att skriva om de hinder och svårigheter man kan möta i livet, eller de utmaningar som hindret för tankarna till. Vuxna skriver ner de saker som barnen nämner.

Insamling för Gemensamt ansvar finns i kyrkan eller i entrén. Att delta i insamlingen är ett sätt att hjälpa dem som har svårigheter i sina liv, som de behöver hjälp med.

Under adventstiden är ljuständningen ett konkret sätt att se fram emot julen. Under fastan kan det finnas ett bord eller en korg i kyrksalen. I början av fastan placeras sex stenar eller sex andra föremål i den. På varje söndag i fastan tas en av stenarna bort under inledningen till mässan, dagens bön, predikan eller förbönen. På detta sätt kan man observera hur fastan lättas söndag för söndag. På Palmsöndagen töms korgen med fastestenar och kan fyllas med palmkvistar eller påsk kvistar.

Tillsammans ritar vi vägen genom Jesu liv så att alla kan se den. Vilka steg kommer vi ihåg? Jesu liv var inte en jämn och platt väg, utan det fanns många vägskäl, kurvor och kullar längs vägen.

Tillsammans funderar vi på vad som kan hjälpa oss att gå igenom olika utmaningar och hinder i livet. Vi skriver och placerar ut längs vägen olika typer av hjälpredskap och saker som hjälper på livets resa och i svåra situationer. Om man i början vandrade ensam, kan den nu vandras med hjälp av en vuxen vid de punkter där barnet uttrycker ett behov av hjälp. Tillsammans, med stöd och hjälp av varandra, blir livets resa enklare. Gud är alltid med dig.

Vilka är de saker som har blivit hinder för att följa Jesus och vad kan det nu vara dags att ge upp? Varje person får välja så många stenar från stenhögen eller pärlor som det finns saker de vill ge upp. Under förbönen för man stenarna till korsets bas. Alternativt kan man ha ett stort papper där det uppe står Gud och under det skriver eller ritar man de saker man vill ge upp.

Som en del av predikan görs en reflektion, med ett papper som delas ut till alla. På pappret finns små bilder av saker i livet: sociala medier, sport, TV-program, vänner, familj, mat, godis, fester, läsning, hobbyer, utomhusaktiviteter, arbete, skola, städning, pengar, spel, Bibeln, bön, församling. Det finns också ett kors högst upp och en bild av en person längst ner. Syftet är inte att bedöma vad som är “bra” och vad som är “dåligt”. Det är upp till varje person att själv bestämma vilka av dessa saker som är bra i deras eget liv och vilka de skulle vilja minska på. Pennan används för att rita en väg från personen längst ner till korset längst upp genom de saker som du vill behålla i ditt liv under fastan.

Samma sak kan också göras som ett aktivitetsspel. Du behöver två små mål, några studsbollar och några klubbor. Det ena målet har ett plustecken ovanför sig och det andra har ett minustecken ovanför sig. På bollarna skriver ni olika saker som är en del av livet. Det är upp till varje person att bestämma vilka av dessa saker som är bra för deras liv och vilka de skulle vilja minska. Bollarna slås med klubban i målen enligt ditt eget beslut.

 

Vandrarna eller livsresan är ett gammalt sätt att beskriva det kristna livet. Resan sker i olika etapper, men tillsammans – Gud är med dig i varje steg och du behöver aldrig gå ensam, oavsett hur knagglig vägen är eller hur mörkt landskapet är.

Reflektion:

Vem kan hjälpa mig på min livsresa?
Vem kan jag hjälpa på livsresan?

I förbönen lyfter vi fram hinder som står i vägen, både utmaningar och sådant som hjälper oss att gå vidare i livet.

Fastan är en tid då du rensar ut de saker i ditt liv som hindrar din relation till Gud. Vad är bra ingredienser att inkludera i ditt liv för att stärka din relation till Gud?

Dekorera en glasburk med decoupage-teknik. Bestäm tillsammans i familjen vad ni vill spara in på. Pengarna som annars skulle ha spenderats på detta samlas i burken och skänks till välgörenhet vid påsk.

Vi gör take-away-andakter att göra hemma under fastan. Dessa kan innehålla förslag för olika personer och familjer, t.ex. en bönevandring, förslag på bibelläsning för fastan eller en färdig andakt för hemmet.

Tillbaka till ingångssidan

Kyrkoåret på Stigen
Tillbaka till toppen