Beslutsfattande

På de här sidorna hittar du information om beslutsfattandet i kyrkan.

Kyrkomötet
Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ.

Biskopsmötet
Biskopsmötet är biskoparnas och domkapitlens gemensamma rådplägningsorgan.

Kyrkostyrelsen
Kyrkostyrelsen sköter kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet.

Lagstiftning
I kyrkolagen finns bestämmelser om förhållandet mellan kyrkan och staten, kyrkans organisation och kyrkans förvaltning.

Tillbaka till toppen