Kyrkomötets dokument

Dokument från och med 2017

Protokoll, framställningar, utlåtanden, betänkanden och andra dokument och diskussionsinlägg publiceras i Domussystemet. Själva systemet fungerar på finska, men innehåll finns också på svenska.

Dokument från åren 2005-2016

Beslut, framställningar, betänkanden, utlåtanden, iInlägg per ombud och iInlägg per session från åren 2005-2016 finns här.

Äldre dokument kan begäras från kyrkomötets sekreteriat eller Kyrkostyrelsens arkiv

Lagstiftning

Kyrkolagen

Kyrkoordningen

Tillbaka till toppen