Medlemsprofiler

Kunskap om invånarna i området bidrar till att skapa en människoorienterad församling.

Mål: att få information om Y – och Z – generationerna i den egna församlingen.

Segmentering, dvs. indelning av befolkningen i olika grupper på enligt deras värderingar och livssituation, är ett sätt att lära känna befolkningen i regionen. I källmaterialet kombineras uppgifter från statistik och undersökningar om värderingar och attityder. För Millenniernas stigar beställdes en segmenteringsundersökning som gällde finländare i åldern 18-35 år av Taloustutkimus. På sidan Material hittar du länk till resultaten från undersökningen.

Arbetets gång

  • Samla ihop vad ni vet om Y – och Z – generationerna i er egen församling. Man kan också använda till exempel Kyrkans fyraårsberättelse eller församlingarnas egna medlemsundersökningar.
  • Ta reda på hurudana millennialprofiler som finns i er församling och hur de är fördelade. Om ni inte har tillgång till Taloustutkimus användargränssnitt (käyttöliittymä) kan ni be om hjälp av millennialprojektets projektgrupp, t.ex. Rebecka Stråhlman, Jussi Laine eller Katri Vappula (förnamn.efternamn@evl.fi).
  • På vilket sätt kompletterar materialet de anställdas övriga kunskaper och erfarenheter om invånarna i området? En hurudan bild skapas av generationerna Y och Z i området?
  • Hur kan ni utnyttja denna information när ni skapar vägar för att möta Y – och Z-generationerna i ert område?
Tillbaka till toppen