Beredskap

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska kunna garantera att den erbjuder stöd för det andliga livet, andlig verksamhet och församlingstjänster i alla situationer. Under normala förhållanden utarbetar vi en plan för beredskap i nödlägen.

Mera information:

Tillbaka till toppen