Riktlinjer för familjecentrerad församling

Blomma med fyra kronblad med text för familjecentrerad församling

I en familjecentrerad församling stöder vi människan i relation till sig själv, skapelsen och Gud. Relationer kan ibland vara glädjefyllda och andra gånger utmanande. I församlingen stöder vi alla människor oavsett livssituation. Människans grundbehov är att bli älskad, sedd och godkänd.

Riktlinjer för en familjecentrerad församling

Familjens behov och önskningar beaktas i församlingar genom att göra dem delaktiga på olika sätt.

Öppna familjecentrerad församling

Tillsammans i församlingen finns det möjligheter att samtala och planera verksamheten så att den blir ännu mera familjecentrerad. Hur möter vi familjer och hur kan vi göra familjerna delaktiga i familjeverksamheten? Kan församlingen vara ett hem och familj för människor i alla åldrar? Hur kan vi stärka samarbetet i verksamhetskulturen?

Syftet med riktlinjerna för familjecentrerad församling är att inspirera till att församlingsanställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar tillsammans planerar och utvecklar församlingens verksamhet. Stigen verksamhetsmodellen utgår från de här riktlinjerna och Barnstrategins handlingsplan i kyrkan.

Riktlinjer för familjecentrerad församling godkändes av Kyrkostyrelsens plenum i december 2019. En mångprofessionell arbetsgrupp med medlemmar både från enskilda församlingar, organisationer och Kyrkostyrelsen har utformat riktlinjerna. Det finns extra material på finska här. Bland annat är Björn Vikström är en av de som skrivit artiklarna.

Tillbaka till toppen