Upphovsrätt

Genom upphovsrätt skyddas och understöds skapande arbete i olika former.

Upphovsrättslagen ska följas i all församlingsverksamhet.

Upphovsrätt i församlingen

Upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk, till exempel texter, dikter, kompositioner, musikuppföranden, fotografier, filmer och konstverk.

Upphovsrätten uppstår när ett verk har skapats. Tillgång till upphovsrätt förutsätter ingen registrering, anmälan eller någon annan typ av formell åtgärd. Upphovsrätten skyddar inte ämnen, idéer, metoder, principer, sakinnehåll eller intriger.

Verk som andra har skapat får inte användas offentligt. I upphovsrättslagen (21 §) finns emellertid en särskild bestämmelse om att verk (frånsett filmverk och sceniska verk) fritt får framföras vid gudstjänster.

Upphovsrätten är i kraft hela upphovsmannens livstid och 70 år efter dennes dödsår.

Mera information om lovlig användning av musik får man från Teosto och Gramex och om kopiering från Kopiosto. För information om tillstånd för att få visa filmer, vänligen kontakta Tuotos ry.

Tillbaka till toppen