Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänst är den äldsta telefonservicen för stödtjänster i Finland. Den har fungerat oavbrutet sen starten 1964.

Du kan samtala med en annan människa på telefon, via chatt eller via nätbrev.

Telefonnumren till Kyrkans samtalstjänst är

  • 0400 221 190 på svenska
  • 0400 221 180 suomeksi

I chatten kan du i realtid chatta med en människa som har tid för dig.

Du kan också skriva nätbrev.

Du får vara anonym i alla tjänsterna. Den som svarar har tystnadsplikt.

Tjänsterna är riksomfattande. Alla kanaler fungerar på svenska och finska.

Kyrkans samtalstjänst

Läs mer på Samtalstjänstens egna sidor.

Kyrkans samtalstjänst
Tillbaka till toppen