Kyrkans arbete för sexuellt trygga församlingar

I vår kyrka råder nolltolerans för alla slags sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. I enlighet med kyrkans värderingar och lagstiftningen i vårt land skall varje människa bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och med respekt. Varje människa skall värnas. Kyrkan och församlingarna skall vara trygga rum för människor i alla åldrar och på alla plan: fysiskt, psykiskt, andligt, socialt och sexuellt.

Ärkebiskop Tapio Luomas hälsning till förtroendevalda

Stiftens instruktioner vid trakasserier eller utnyttjande

Om det förekommer överdrifter och missbruk i församlingar i förhållande till sexualiteten bör de alltid tas på allvar.

Varje stift har instruktioner och handlingsplaner för hur man skall agera vi sexuella trakasserier eller övergrepp i kyrkan.
Gott uppförande i församlingen
Borgå stifts handlingsplan

Varje stift har utbildade och utsedda kontaktpersoner som man kan kontakta. De har kompetens inom terapi, själavård och psykologi. Om det är fråga om ett brott stöder kontaktpersonen offret i kontakterna med polisen och andra myndigheter. Länk till kontaktpersonerna

Stöd för den som utsatts fås också från Tukianinen stödcentret för den som utsatts för sexuellt våld. eller brottsofferjouren.

Tillbaka till toppen