Kakor

Användning av kakor på webbsidorna

På webbplatsen används kakor för att garantera att tjänsten är säker, effektiv och användarvänlig.

En kaka (cookie) är en liten textfil som skickas till användarens egen dator och sparas där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Användaren kan inte identifieras med hjälp av våra kakor. En del kakor är tredje parts kakor. På webbplatsen räknas som kakor HTTP cookie samt information som lagrats lokalt (local storage) och för en session (session storage) och till exempel spårningspixlar.

I detta dokument beskrivs kakorna vi använder och deras funktion samt användarnas möjligheter att påverka. 

Dokumentet har senast redigerats 2.11.2023

Kakor

På webbplatsen använder vi en analys av Matomo med hjälp av vilken vi inte identifierar användarna. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsens funktion och för att undersöka hurdana funktioner som intresserar besökarna, hurdana funktioner som faller i skymundan och vilka funktioner som är svåra att hitta för användarna.

Utifrån analytiska data fattar vi beslut om hur webbplatsen ska vidareutvecklas och vi drar nytta av den insamlade informationen vid planeringen för att utveckla en allt bättre service.

Funktionella kakor

Kakorna möjliggör normal användning av webbplatsen. Med hjälp av dessa kan webbläsaren identifiera till exempel det språk som användaren valt och till exempel erbjuda användaren en chatbox på sådana sidor där de används. På så sätt ser vi till att det känns ändamålsenligt att använda webbplatsen.

Giosg

Via Giosg erbjuder vi chatbox-egenskaper på våra webbplatser. Vi identifierar inte personer med hjälp av Giosgs kakor. Däremot används ID på anordningen så att den anonyma diskussionen kan fortsätta vid behov, om den avbryts till exempel på grund av att nätet eller förbindelsen bryts.

Mer information om Giosgs kakor (på engelska)

Yle

Yles nyhetsflöde, som används bland annat på evl.fi:s första sida, använder kakor med hjälp av vilka tjänsten erbjuder rätt nyheter enligt användarens språkval. Yles medieinbäddningar kan också innehålla kakor med hjälp av vilka Yle kan erbjuda användaren Arenans tjänster, om användaren har godkänt användningen av Arenan.

Mer information om Yles kakor

Kakorna i reklam/sociala medier

Vi använder också iframe-ramar för sidor, nyhetsflöden och uppdateringar i sociala medier när vi delar information till användarna om evenemang och aktuella frågor. Dessa är tredje parts tjänster och dessa tjänsters insticksprogram laddas ner från tjänsternas egna servrar.

Inbäddningarna använder i allmänhet egna kakor för att analysera användarna och erbjuda riktad reklam till dem. 

Av denna orsak fungerar inbäddningarna endast om användaren har tillåtit användningen av sociala mediekakor på webbplatsen. I annat fall ser användaren en banner på inbäddningen som hindrar inbäddningen från att fungera och begär att kakor ska tillåtas för den.

Dessa tjänsteleverantörers kakor kan ändras, vilket innebär att målet är i regel att begränsa tjänsteleverantörernas kakor före de påverkar webbplatsen.

Facebook

Facebook kan använda kakorna för att identifiera användaren, om det på webbplatsen finns innehåll som är inbäddat från Facebook och användaren har tillåtit reklamkakor.

Mer information om kakor som Facebook använder (på engelska)

Twitter

Twitter kan använda kakorna för att identifiera användaren, om det på webbplatsen finns innehåll som är inbäddat från Twitter och användaren har tillåtit reklamkakor.

Mer information om kakor som Twitter använder (på engelska)

Youtube

YouTube kan använda sina kakor för att identifiera användaren, om det på webbplatsen finns innehåll som är inbäddat från YouTube och användaren har tillåtit reklamkakor.

Mer information om kakor på YouTube (på engelska)

Användarens möjligheter att påverka

Användaren kan påverka funktionen hos kakor som samlar in personliga uppgifter. Användaren ger sitt samtycke via ett popup-fönster. Användaren kan, om hen så önskar, ändra sitt samtycke genom att klicka på knappen ”Öppna kakor” i sidans nedre kant och ändra sitt val.

Om användaren har godkänt reklamkakor är det också möjligt att sidan innehåller inbäddade element som erbjuder identifierande kakor. Om användaren inte har godkänt reklamkakor, stoppar vi kakorna genom att förhindra att material som är inbäddat med iframe-ramar laddas upp på webbplatsen. Då syns inte det inbäddade innehållet, utan på dess plats finns en banner som begär att man ska godkänna reklamkakor. Bannern erbjuder också en länk genom vilken användaren kan se innehållet om hen vill, men inte vill ladda ner kakor på den webbplats som användaren använder.

Nedladdning av kakor kan också kontrolleras genom webbläsarinställningar som påverkar alla webbsidor. Enligt Traficoms anvisningar är det också möjligt för användaren att kontrollera identifierande kakor som fungerar just på denna webbplats.

Tillbaka till toppen