Trygg församling

Utgångspunkten för all verksamhet i kyrkan och i församlingarna är att sörja för deltagarnas och de anställdas trygghet i alla situationer. De här sidorna innehåller redskap för en trygg församling.

En person står på en sten i skogen. Bara fötterna syns.

Med trygghet avses här en helhetsbetonad fysisk, psykisk och social upplevelse av att det inte föreligger faror eller hot. Tryggheten saknas överallt där det förekommer hot eller fara av något slag eller där någon upplever detta.

Klicka på Youtube-rutan om du vill se videon med textning

Kyrkans värderingar är tro, hopp och kärlek. Alla omfattar trygghet på ett djupt och komplext sätt. Kyrkan och församlingarna ska vara trygga ställen på alla områden: fysiskt, psykiskt, andligt, socialt, känslomässigt och sexuellt. Rätten till trygghet på alla områden gäller både församlingsanställda och församlingsmedlemmar och andra som deltar i verksamheten.

De här sidorna innehåller synpunkter på hur vi kan bygga en trygg församling samt redskap för bedömning och hantering av olika slags risker i veckoprogrammet i församlingarna, kontakterna till olika människor och i själavården. Olika slags evenemang samt läger- och utfärdsverksamheten berörs också av hur vi bedömer och hanterar risker.

Sexuell trygghet

Läs mer om sexuell trygghet

Gå till sidan Sexuell trygghet

Ibland gäller frågan om trygghet de hemförhållanden personen som församlingen möter lever i. Sidorna innehåller också verktyg för att bedöma de här situationerna och vid behov vidta åtgärder för att öka personens trygghet. Detta gäller särskilt om man oroar sig för om en minderårigs hemförhållanden är trygga. Överallt där människor samlas kan något hända. Därför innehåller sidorna verksamhetsmodeller för situationer där det är viktigt att kunna och våga handla.

Observera! Innehållet på de här sidorna har uppdaterats under våren och sommaren 2023. I uppdateringarna har den förändrade lagstiftningen beaktats. Innehållet på de här sidorna motsvarar innehållet i dokumentet Trygg församling. Därför publiceras dokumentet inte som skild bilaga.  Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade i takt med eventuell ändrad lagstiftning.
Om du har frågor angående trygg församling är du välkommen att kontakta sakkunniga Maria Sten, tfn 050 408 6030 maria.sten(at)evl.fi

Tillbaka till toppen