Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla ska ha samma möjligheter att delta och vara delaktiga oberoende av till exempel funktionsnedsättningar, minoritetstillhörighet, språk, kommunikationssätt eller begränsade ekonomiska resurser.

Tillgänglighet och allas lika möjligheter att delta och vara delaktiga hör ihop med kyrkans väsen och uppdrag.

Framkomlighet är en förutsättning för tillgänglighet. Framkomlighet handlar om att beakta människors mångfald i planeringen och genomförandet av den byggda miljön. Tillgången till information på det egna språket eller på det egna kommunikationssättet ökar jämlikheten.

På de här sidorna hittar du information om:

På andra webbplatser

Lättläst om tro

Material om kyrka och kristen tro på lättläst svenska.

Lättläst.evl.fi

Kyrkans verksamhet på teckenspråk

Material om kristen tro på finlandssvenskt teckenspråk.

på teckenspråk
Tillbaka till toppen