Arbete i församlingen

Publikationen Millennialernas stigar kan utnyttjas på olika sätt när man utvecklar arbetet i församlingen. Det går att börja från något smått och så småningom låta processen växa och utvecklas när man bygger församling tillsammans med människorna på området.

Tips för att komma igång med arbetet med Millennialernas stigar

När ni bygger stigar för millennialer gäller samma process som med Stigen:

Ett sätt att komma igång är att börja med någon av följande uppgifter:

Den egna församlingens medlemsprofiler

Granskning av nuläget

Röja hinder

Tillbaka till toppen