Inför det Heliga

Kyrkliga förrättningar utgör ofta kontaktytor mellan olika religioner. Olika religiösa traditioner i familjekretsen synliggörs i samband med livets fester.

Publikationen Inför det Heliga – Möte med andra religioner vid kyrkliga förrättningar presenterar principer och praxis för religionsmöten som gör det lättare att beakta personer med annan religiös bakgrund vid de kyrkliga förrättningarna. Principerna utgår från Bibeln, traditionen och teologin samt från kyrkans författningsgrund. Dokumentet kan också tillämpas på andra sammankomster.

Tillbaka till toppen