Allmänt om erkännande av examen

Med erkännande av examina avses ett beslut om vilken behörighet en examen som avlagts i ett annat land ger när man söker jobb eller studieplats. Besluten fattas av myndigheter, läroanstalter och högskolor samt av arbetsgivare.

I de flesta fall bedömer arbetsgivaren, läroanstalten eller högskolan hurdan behörighet och kompetens en utländsk examen ger.

Ett beslut om erkännande av Utbildningsstyrelsen eller någon annan myndighet behövs om man vill arbeta i ett reglerat yrke eller utföra en uppgift för vilken en viss examen krävs. 

Erkännande av examina omfattar

a) jämställande av en examen eller studier som avlagts i ett annat land med en examen på viss nivå som avläggs i Finland. Detta görs av Utbildningsstyrelsen. 

eller

b) erkännande av den behörighet som en examen eller studier medför för ett yrke för vilket en viss utbildning krävs. I fråga om de examina som krävs för kyrkliga tjänster görs detta av kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Erkännande av behörighet för en tjänst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsen är behörig myndighet när man vill ha ett beslut om den behörighet som examen som avlagts i ett annat land medför för en sådan tjänst eller befattning inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som omfattas av ett beslut av kyrkostyrelsen eller biskopsmötet om den examen som krävs. I alla dessa beslut om examina ingår följande paragraf om erkännande av examina och studier utomlands:

Vid beslut i enlighet med 11 § i lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan (653/2023) och 5 kap. 13 § 1 mom. 8 punkten i kyrkoordningen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut.

Hur ansöker man om erkännande av behörighet för en tjänst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland?

Bekanta dig med examina som krävs för den tjänst som du söker behörighet för.

  • Kontakta och be om mera information av den sakkunniga som nämns i samband med den aktuella tjänsten.
  • Bekanta dig med ansökningsanvisningarna (anvisningarna öppnas som pdf-fil), gör ansökan och skicka den till den adress som finns i anvisningarna.
  • Du får ett meddelande om att din ansökan har tagits emot. Den sakkunniga som bereder beslutet kontaktar dig vid behov och ber om mera information.
  • Komplettera ansökan vid behov.
  • Kyrkostyrelsen skickar beslutet.
Tillbaka till toppen