Kulturarvet

Församlingarna använder hela tiden värdefulla kyrkor och klenoder. Församlingarna har själva ansvar för sina kulturarv. Kulturarv bevaras inte av sig själv utan måste skötas planenligt och långsiktigt.

Kyrkans kulturarvsstrategi fram till 2024

Kyrkostyrelsens plenum godkände vid sitt sammanträde den 10 oktober 2017 kyrkans kulturarvsstrategi och det åtgärdsprogram som ingår i den. Strategin skapar verksamhetsförutsättningar för kyrkans kulturarvsarbete. Ansvaret för att förverkliga strategin vilar på hela kyrkan och alla inom kyrkan.

Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kulturarvsstrategi fram till 2024

Bekanta dig med strategin
Tillbaka till toppen