Kommittéer och arbetsgrupper

Kommittéer

Följande kommittéer lyder under biskopsmötet:

Delegationer

Delegationens uppgift är att följa och utvärdera utvecklingen av de mellankyrkliga relationerna samt lägga fram behövliga förslag till kyrkornas behöriga organ.

Delegationens lutherska medlemmar 2023-2024

 • Matti Salomäki, ordf., biskop
 • Miika Hämäläinen, kyrkoherde (ny)
 • Pekka Kärkkäinen, universitetslektor
 • Annamari Lehtinen, församlingspastor (ny)
 • Heidi Zitting, pastor, lektor
 • Sekreterare: Tomi Karttunen, ledande sakkunnig

Delegationens uppgift är att följa och utvärdera utvecklingen av de mellankyrkliga relationerna samt lägga fram behövliga förslag till kyrkornas behöriga organ.

Delegationens lutherska medlemmar 2023-2024

 • Bo-Göran Åstrand, ordf., biskop
 • Timo Helenius, sakkunnig
 • Marko Sagulin, församlingspastor
 • Ulla Saunaluoma, verksamhetsledare
 • Krista Tiainen, församlingspastor (ny)
 • Sekreterare: Tomi Karttunen, ledande sakkunnig

Arbetsgrupper

 • ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen (ordf.)
 • biskop Simo Peura
 • biskop Matti Repo
 • docent Minna Hietamäki
 • professor Hanna Ojanen
 • professor Risto Saarinen
 • teol.dr Heta Hurskainen
 • ledande sakkunnig, teologi och ekumenik Tomi Karttunen

Arbetsgruppen för Östeuropa, som verkat sedan 1987, har till uppgift att följa upp det religiösa och samhälleliga läget i östra Europa och Ryssland samt att särskilt följa upp de lutherska minoritetskyrkornas situation, verksamhetsmiljö och ekumeniska relationer i området. Arbetsgruppen ska också tillhandahålla sakkunnigtjänster inom detta ämnesområde.

Arbetsgruppens medlemmar för tiden 2020-30.6.2023

 • biskop Seppo Häkkinen (ordf.)
 • forskningskoordinator Kaarina Aitamurto, Aleksanteri-instituutti
 • professor Matti Kotiranta
 • teol. mag., pastor Piia Korpijaakko
 • kommunikations- och marknadschef Kai Lappalainen
 • teol. mag., pastor Antti Luoma
 • universitetslektor, docent Maija Penttilä
 • kyrkoherde, teol.dr Niilo Pesonen
 • ambassadör emerita Laura Reinilä
 • redaktör, prost Jussi Rytkönen
 • kaplan Hilveliisa Ukkonen
 • sakkunnig Ari Ojell (sekr.)

Å tjänstens vägnar deltar också ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen och ledande sakkunnig Tomi Karttunen i arbetsgruppens möten.

Tillbaka till toppen