Osynliga gränser-materialet

Osynliga gränser är ett arbetsmaterial som främjar jämställdhet och likabehandling i församlingarna. Materialet grundar sig på Lutherska världsförbundets riktlinjer för genusrättvisa

En tecknad figur. Drar gräns runt sig.

I många diskussioner om etik och rättvisa används Bibeln likt en handbok där man söker de rätta svaren. Bibeln har skapats utifrån en muntlig tradition, dvs. berättelser som berättats i olika grupper, och har i själva verket fått sin skriftliga form först i och med boktryckarkonsten. Inte heller efter det finns det bara en Bibel, utan det finns olika ”utkast” av Bibeln. Uppbyggnaden av innehållet i Bibeln grundar sig också på olika samhälleliga och religionspolitiska situationer – de syns också i uppbyggnaden av Bibelns innehåll.

Bibeln är en mångsidig bok som kan användas på många olika sätt. I den finns beskrivningar av samhällen och människors liv. Man kan läsa om människors hopp, tro och tillit, om kärleken människor emellan och om kärleken till Gud. Den beskriver desperation och lidande. Den innehåller också människors tankar om Gud och Jesus, som ger hopp och räddning. Hur använder vi allt det vi läser?

Lutherska världsförbundet, i vilket vår evangelisk-lutherska kyrka är medlem, godkände 2013 riktlinjerna för jämställdhet mellan könen. Vår kyrka har därmed till uppgift att främja genomförandet av riktlinjerna i den egna verksamheten och i arbetet tillsammans med våra samarbetspartner. Riktlinjerna översattes till finska 2015. De lyfter fram Bibelns roll när det gäller tankar och strukturer som stärker ojämlikhet.

Att läsa Bibeln kritiskt kan ge nya perspektiv, stärka kvinnors och marginaliserade gruppers inflytande och främja genusrättvisa. – Lutherska världsförbundet

Vi har tagit oss an Lutherska världsförbundets utmaning; en utmaning som vi som kyrka har förbundit oss till. Vi har skapat ett arbetsmaterial där vi presenterar olika sätt att använda Bibeln som främjar jämställdheten och jämlikheten.

Vi tänker oss Bibeln som en reskompis och samtalspartner. Bibeln blir verklig och levande endast när den står i dialog med händelserna i vårt liv. Därför är den också alltid ny och annorlunda, eftersom vi alla är olika och har olika livssituationer. Vi hoppas att materialet inspirerar till att läsa och använda Bibeln på ett mångsidigare sätt än tidigare!

”Vi” är en grupp sakkunniga inom olika områden. Följande personer har deltagit i utarbetandet av materialet:

Mika Aspinen, TM, prost (introduktion av kontextuell teologi), Emma Audas, TD, pastor (materialförfattare), Elina Hellqvist, TD, pastor (materialförfattare), Minna Hietamäki, TD, docent, Eetu Kejonen, TD (materialförfattare), Mio Kivelä TK (materialförfattare tillsammans med sin arbetsgrupp), Minna Mannert TM, pastor, Minna Rikkinen, TD, pastor, Hanne von Weissenberg, TD, docent, pastor (introduktion av kontextuell teologi), Katri Vappula, TM, pastor, Björn Vikström, TD, docent, pastor (materialförfattare), Päivi Vähäkangas, TD, pastor och Päivi Salmesvuori, TD, docent, pastor (materialförfattare). Webbredaktör för materialet är Hanna Yletyinen.

Tillbaka till toppen