Leverantörsportal

Leverantörsportalen är en tjänst där man kan upprätta och skicka fakturor elektroniskt, om man inte har ett faktureringssystem. Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av portalen kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsblanketten .

Guide för leverantörer av Kyrkans servicecentral

Fakturorna ska alltid skickas som nätfakturor i första hand. Förmedlare av kyrkans fakturor är Telia Finland Abp och nätfakturaoperatör är CGI.

Uppgifter om nätfakturaadressen
EDI-kod:
E-fakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Faktureringsformatet för nätfakturor ska enligt vad som anges i lagen om nätfakturor vara Finvoice 3.0 eller TEAPPSXML3.0. Ytterligare information https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190241

Instruktioner:

Tillbaka till toppen