Praktik och lärande i arbetslivet

 • Praktik: termen används i examina vid yrkeshögskolor och universitet. Inom det teologiska området används också benämningen arbetslivspraktik.
 • Lärande i arbetslivet: termen används i yrkesinriktade examina på andra stadiet.
 • Utbildningsinrättning: termen avser alla utbildningsnivåer nedan. I fråga om
  • yrkesutbildning på andra stadiet använder vi begreppen utbildningsanordnare eller läroanstalt
  • högskoleutbildning, använder vi begreppen yrkeshögskola och universitet

Praktik och lärande i arbetslivet – att lära sig i arbetet och på en arbetsplats

De studerande lär sig principerna, innehållet och verksamhetsmodellerna för församlingsarbetet i enlighet med målen i sin examen. Genom praktik och lärande i arbetslivet skapar de studerande en bild av hurdan församlingen är som arbetsplats och arbetsgemenskap.

Praktiken och lärandet i arbetslivet främjar

 • framtida medarbetares yrkesutveckling och sysselsättning efter studierna,
 • arbetsplatsernas möjlighet att utveckla sin egen verksamhet och stärka kompetensorienteringen,
 • utbildningsinrättningens möjlighet att utveckla sin egen verksamhet och stärka arbetslivsorienteringen.

Församlingen som plats för praktik och lärande i arbetslivet

Genom att erbjuda studerade platser för praktik och lärande i arbetslivet

 • bär församlingarna gemensamt ansvar för att utveckla kunnandet och identiteten hos kyrkans framtida anställda
 • fungerar församlingarna som lärmiljöer inom utbildningen
 • ges de studerande möjlighet att lära sig församlingsarbete i praktiken
 • stärks de studerandes kunnande och motivation att söka jobb i församlingarna
 • får församlingen nya perspektiv på utvecklingen av den egna verksamheten.

Innan en praktikperiod eller lärande i arbetslivet inleds

Praktik och lärande i arbetslivet genomförs på samma sätt i församlingarna som på andra arbetsplatser. Ett undantag är nedanstående praxis, som ska beaktas innan perioden inleds i församlingen.

Mer information om praktik och lärande i arbetslivet:

Tillbaka till toppen