Utbildning och arbetsliv

Kyrkan utbildar sin personal och deltar i utveckling av den utbildning som leder till kyrkliga yrken. Vi arbetar målmedvetet för kvalité på kyrkans arbetsplatser.

Arbetet i kyrkan har många likheter med annat arbete, men kräver också specifik specialkunskap. För att garantera att kyrkans arbetstagare har den kompetens och kunskap som krävs för att arbeta i 2000-talets kyrka, erbjuder kyrkan mångsidig fortbildning och utbildning för sina anställda.

Kyrkan erbjuder utbildning och fortbildning för sina anställda för att utveckla deras yrkeskompetens och sakkunskap. Domkapitlet ansvarar för personalutbildningen i Borgå stift.

På finska verkar Kyrkans forskning och utbildning. Både domkapitlet och Kyrkans forskning och utbildning samarbetar med olika skolor och organisationer för att kunna erbjuda aktuell fortbildning.

Kyrkans yrken har mycket gemensamt med andra yrken, men inom kyrkan behövs också annan specialkunskap. 

Tillbaka till toppen