Vänförsamlingar

Grundläggande information om vänförsamlingsverksamheten finns på:

evl.fi/vanforsamlingar

Stöd och anvisningar till församlingarna

Att skapa ett nytt avtal eller uppdatera ett gammalt

När nya vänförsamlingsavtal ingås eller gamla avtal uppdateras är det bra att beakta Kyrkans utrikesråds allmänna anvisningar för vänförsamlingsverksamhet.

Det lönar sig också att bekanta sig med principerna för samarbetet med kyrkan i Ingermanland. Utrikesavdelningen ger ytterligare information och råd.

Utrikesavdelningen önskar att församlingarna meddelar om uppdateringar eller ändringar i vänförsamlingsrelationerna. På detta sätt hålls listorna över vänförsamlingar aktuella. Ändringar kan meddelas till enheten för teologiska frågor (se kontaktinformation nedan).

God praxis i vänförsamlingsverksamheten

  • Församlingen ska se till att arbetet tillsammans med vänförsamlingarna fortgår och utvecklas även om det sker personbyten.
  • Målet är att sporra människor i alla åldrar att delta i vänförsamlingsverksamheten.
  • Råd för samarbetet med kyrkan i Ingermanland (på finska)

Utbildning för ansvarspersoner

Utrikesavdelningen koordinerar vänförsamlingsverksamheten och utbildar ansvarspersonerna i de församlingar som ingått vänförsamlingsavtal med evangelisk-lutherska församlingar i Ingermanland, Lettland, Rumänien, Ungern, Estland eller Ryssland.

Utrikesavdelningen för också register över vänförsamlingsrelationerna och kontaktpersonerna.

Anvisningar för mellankyrkligt medarbetarutbyte (på finska)

Samarbetsavtal mellan kyrkor

Övrigt:

Lista över vänförsamlingar och vänstift

Helsingfors stift: västra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, St Asaphs stift i Wales

Esbo stift: västra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, Edinburghs stift i Skotska episkopalkyrkan

Kuopio stift: Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet

Lappo stift: Evangeliska kyrkan i Mellantyskland, Härnösands stift i Sverige, Nidaros stift i Norge och Jimma-Bethels synod i Etiopien

S:t Michels stift: västra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern

Uleåborgs stift: östra stiftet, Victoriasjön, Tanzania

Åbo ärkestift: Lutherska kyrkan i El Salvador

Tammerfors stift: Delaware-Marylands stift i USA, östra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, Strängnäs stift i Sverige och Manchesters stift i Storbritannien

Tillbaka till toppen