Gåva 0–2 år

Barnet är en gåva. Livet är en gåva. Dopet är en gåva.

En pappa med ett barn i famnen. I vänster hörn en pratbubbla med text.

Stigen inleds med 0–2-åringarnas ålderstema Gåva. I den här åldern möter vi först föräldrarna som väntar sitt barn och vi tar emot barnet tillsammans med dem. Församlingen finns till för barnet och alla viktiga vuxna i dess liv. Barnet välkomnas till livet och församlingen.

Temat Gåva

Barnet är i sig en gåva. Stigen förmedlar att barnet är viktigt oberoende av om det tas emot av många människor i näromgivningen eller av en enda vuxen. I de situationer där de närmaste inte upplever barnet som en gåva är barnet ändå en gåva i församlingens ögon. Barn som lever i de mest utsatta förhållandena är Guds speciella ögonstenar.

Att barnet och barndomen är en gåva syns i all verksamhet i församlingen. Den bästa gåvan som föräldrarna kan ge barnet är att låta döpa det: dopet är kärlek. Dopet ger barnet Guds bästa gåvor, tro och frälsning. Dopet är också en gåva till föräldrarna och faddrarna, som vittnar om beskydd och kärlek. Församlingen är en gemenskap som även inkluderar odöpta barn och deras föräldrar och där alla är välkomna. Barnets liv ligger inte bara i människornas händer, utan barnet får växa i Guds stora famn.

Mål att sträva efter

 • Församlingen finns till för familjerna, barnen och deras övriga närstående redan under graviditeten och när barnet föds.
 • Församlingen gläder sig tillsammans med familjen över barnet som Guds gåva och erbjuder en trygg uppväxtmiljö.  
 • Information om dopet når alla familjer på ett positivt sätt och de får hjälp av församlingen att ordna dop. Familjer vars barn inte döps upplever att de är välkomna med i församlingsgemenskapen.
 • Församlingen bygger ett nätverk tillsammans med människor – ett nätverk där familjer kan träffa varandra och vara till glädje och stöd för varandra, och där man också kan bli stärkt i sin egen utveckling som människa och kristen.

Material för Gåva-ålderskategorin

Det finns förslag med tips och idéer för verksamheten i den här åldern.

Öppna tipsmaterialet

Visuellt material för babyåret

Bildmaterial för Gåva ålderskategorin hittar du i kyrkans mediebank under rubriken Grafiskt material.

Öppna kyrkans mediebank
En man bär barnet på axlarna

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen uppmärksammar den lilla och familjen med post eller meddelanden om dopet, stärkande av familjens gemensamma aktiviteter och växelverkan samt kristet innehåll som lämpar sig för 0–2-åringar. Barnet får en erfarenhet av det heliga och av fest och vardag via familjens egna traditioner.

Församlingen samlas också på webben. Församlingen hjälper familjen att hitta idéer och material på nätet för gemensamma stunder tillsammans med ett litet barn, till exempel i form av en virtuell musikklubb eller en familjegrupp. Information om dopet och dophögtiden finns tillgänglig på ett sätt som passar familjen.

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

Barnen inbjuds till församlingens verksamhet tillsammans med sina familjemedlemmar och andra vuxna som står dem nära. Den samlande verksamheten börjar med grupper för blivande föräldrar och stöd för föräldraskapet och fortsätter med till exempel föräldragrupper för nyblivna föräldrar, musikklubb för de minsta, babykyrka, familjecaféer eller familjegrupper. Vid två års ålder börjar barnen småningom övergå till egen klubbverksamhet.

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

Församlingen stöder familjen och föräldraskapet i den nya livssituationen. Församlingen stärker föräldrarnas upplevelse av att just det här barnet är en gåva och att man också som förälder kan ty sig till Gud och dopets gåvor. Stödet för föräldraskapet börjar under graviditetstiden till exempel med familjeförberedelse och fortsätter naturligt till dopsamtal och möten med andra i samma livssituation i bland annat musikklubbar eller familjegrupper. Församlingen erbjuder ett tryggt rum också när vardagen är utmanande och krafterna tryter.

Stigen följer kyrkoårets rytm

För små barn betyder fest att man upplever viktiga och betydelsefulla stunder. För en ettåring kan det vara fest när en viktig person kommer på besök. Barnets födelsedag och andra fester som hör till familjens tradition firas tillsammans med familjen och de närmaste. I samband med födelsedagarna uppmuntras familjen också komma ihåg barnets dop. Under det första levnadsåret möter barnet kyrkoåret och dess högtider för första gången och börjar lära känna dem tillsammans med familjen. Församlingens stöd är viktigt i synnerhet om föräldrarna hör till olika samfund eller har olika livsåskådning.

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Under graviditeten och småbarnstiden har familjen nära kontakt med rådgivningen. Samarbetet mellan församlingen och rådgivningen börjar i bästa fall med familjeförberedelse och fortsätter med stöd i småbarnsfamiljens vardag. Församlingarnas diakonala familjearbete, själavårdande samtal och familjerådgivning finns till för familjerna genom alla åldrar. De erbjuder materiellt stöd, medvandrare och samtalsstöd i olika livssituationer och relationssvårigheter.

I församlingens samarbetsnätverk ingår familjecenter, organisationer på orten och andra som arbetar med barn. Samarbete bedrivs också med andra kristna och religiösa samfund. Församlingar är också med och firar den riksomfattande Babydagen. Biskop Bo-Göran Åstrand är Babydagens beskyddare år 2023.

Gåva och glasögon

Inspireras av olika slag av glasögon

Byggstenar ur den kristna tron

Barnet och livet i sig är en gåva av Gud. Dopet ger en anknytning till församlingen, förmedlar Guds gåvor – nåd och kärlek – och bär genom livet. Den vuxnes älskande blick och famn förmedlar bilden av en trygg Gud och av Guds omsorg.

Kuvassa pienen lapsen käsi puristaa aikuisen peukaloa
“Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör”. Psalm 139:13–14a
 • Dopet knyter barnet till församlingen. Barnet är delaktigt och förundras tillsammans med sina föräldrar. En bekant famn ger en trygg miljö för att lära sig nya saker.
 • Barnet lär sig seder som ökar tryggheten, såsom bön och sång.
 • Barnet tas emot med glädje i gudstjänsten, uppmärksammas och blir bemött med glädje för sin naturliga förmåga att vara närvarande.
 • Barnet välsignas vid nattvardsbordet.

Bibeln och trosbekännelsen

I Bibelberättelserna koncentrerar vi oss på budskapet om att människan är unik och grundar oss på dopbefallningen. Barnet får uppleva sig vara ett under och Guds gåva. Barnet får uppleva att Gud är trygg. De vuxnas växelverkan med barnet ger möjlighet att få en upplevelse av en trygg Gud och av Guds omsorg.

Bönen och musiken

Barnet får uppleva välsignelsen, kvällsbönen eller godnatt-sången som en del av de vardagliga rutinerna och ritualerna. Familjen uppmuntras låta döpa barnet och fira dopet som barnets första egna fest tillsammans med faddrarna och andra närstående.

Vid källan: Välkommen till församlingen

 • Inbjudan till de väntande föräldrarna att delta i verksamheten
 • Samarbete med rådgivningen – information om dopet, stöd för parrelationen och förberedelse inför föräldraskapet
 • Skicka brev till familjen när ett barn fötts
 • Dop med tillhörande möten och dophögtid 
 • Babykyrka eller liknande med inbjudan till både faddrar och far- och morföräldrar 
 • Inbjudan till vuxen-barngrupp, babyrytmik eller annan samlande verksamhet
Ansikte med röda kinder, bakgrund är grön med texten Störst av alla under
i vänstra hörnet ev-luth kyrkan i Finland logo
Tillbaka till toppen