Kyrkans utbildning

Kyrkans utbildningsenhet ordnar och utvecklar utbildning

Kyrkans utbildning stöder kyrkans och de församlingsanställdas professionalitet och utveckling i sitt arbete. Fler än tusen kyrkligt anställda deltar årligen i utbildningarna.

Kyrkans utbildning är Kyrkostyrelsens expertenhet för utbildning och utveckling.

  • Enheten betjänar församlingarna genom att ordna och koordinera kyrkans personalutbildning samt koordinera Kyrkostyrelsens utbildningspolitiska påverkansarbete.
  • De anställda verkar som sakkunniga, utvecklare och konsulter i många specialuppgifter inom kyrkan samt som företrädare för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i nationella och internationella kommittéer och arbetsgrupper.
  • Enheten tar hand om mötes- och inkvarteringsarrangemangen för utbildningar, möten, nätverksträffar och konferenser som ordnas i dess utrymmen.

Personalutbildning på svenska

För den svenskspråkiga personalutbildningen ansvarar Borgå domkapitel.

Borgå stift

Mer information på de här sidorna:

Tillbaka till toppen