Kontakter till samhällets småbarnspedagogik

Samarbete inom åskådningsfostran stöder barnets åskådningsmässiga identitet. Det stöder barnets kulturella kompetens, interaktion, uttrycksformer, och förmåga att tänka och lära sig. Autentiska lärmiljöer där barn får uppleva och erfara med alla sina sinnen är betydelsefulla för barnets identitetsutveckling. Bekanta dig med webbsidan Framåt med åskådningsfostran.

Papper§båtar i olika färger med sugrör som en rund ram

Både i Grunderna för läroplanen för småbarnspedagogik och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan ingår åskådningsfostran. Inom åskådningsfostran bekantar man sig med de religioner, åskådningar och även icke religiositet som finns representerade i barngruppen.

Åskådningsfostran är allmänbildande undervisning som alla barn får ta del av enligt sin ålder på ett helhetsbetonat sätt. Samhällets småbarnspedagogik är religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Obundenhet innebär att olika åskådningar behandlas jämlikt och utan värderingar och genom att respektera och lära sig av varandra. Ansvaret för att förverkliga åskådningsfostran är hos daghemmets och förskolans personal. Läroplanerna är normativa och förbinder församlingen i samarbetet inom åskådningsfostran.

Framåt med åskådningsfostran

Aktuell information och material för pedagogisk utveckling av åskådningsfostran. Tipsa personalen på daghem och förskolor om webbplatsen.

Öppna Framåt med åskådningsfostran

Eftersom barn är nyfikna och har många funderingar måste de få ställa sina stora livsfrågor. Därför är åskådningsfostran viktig

  • främjar barns rätt att se och förstå världen på ett unikt sätt, även barn tänker på stora livsfrågor.
  • inspirerar till pedagogisk kreativitet, utveckling av åskådningsfostran och mångsidigt samarbete. 
  • erbjuder immateriellt och materiellt kulturarv och stärker kulturell hållbar småbarnspedagogik.

En stor del av församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan samarbetar med daghem och förskolor. Församlingen nämns som samarbetspart både i småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens läroplan. Det är bra att göra ett samarbetsavtal om samarbetets former. Det vanliga har till exempel varit att samarbeta för att ordna religiösa evenemang. Det har varit en traditionell form av samarbete mellan kommunen och församlingen.

Religiösa evenemang måste också vara pedagogiskt motiverade, för barnets bästa och i enlighet med läroplanernas principer. Församlingens anställda behöver bekanta sig med läroplanerna och särskilt det pedagogiska förhållningssättet. Endast barn vars föräldrar ger sitt samtycke till gudstjänster deltar i gudstjänster, oberoende av religiös tillhörighet. Hänvisning till religiös övertygelse är alltid en fråga för barnets hem och måste respekteras. Personalen inom småbarnspedagogiken i kommunen ansvarar för att be föräldrarna om lov.

Möjligheter att utveckla samarbetet

Det är viktigt att församlingen upprättar goda med kommunens småbarnspedagogik och att tänka, planera och genomföra olika evenemang och evenemang i positivt samarbete. Det garanterar positiv religionsfrihet. I samarbete ska församlingen förbinda sig till de spelregler som gäller för småbarnspedagogiken. Det finns möjligheter att samarbeta på många olika, kreativa sätt. Läroplanerna utmanar också församlingarna att tillsammans utveckla samarbetsformerna i detta avseende tillsammans med kommunala aktörer. I gott samarbete och enligt gemensamma regler kan verksamheten diversifieras och berikas till förmån för barn och barnfamiljer i området. Läs mer om det i samarbetskorgarna. När man ordnar gemensamma evenemang bör man komma ihåg att barnens föräldrar måste informeras om dessa händelser i förväg.

Visdomsord från olika kulturer och åskådningar

Med hjälp av bildkort och visdomskort får barn fundera på olika visdomar från religioner och åskådningar.

Öppna materialet

Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar om åskådningsfostran och religiösa evenemang (1/2018) kan anordnare av småbarnspedagogik (kommuner) besluta om ordnande av religiösa tillställningar i samband med småbarnspedagogiken. Kommunen kan också besluta att inte ordna religiösa evenemang under småbarnspedagogiken. Då kan kommunen komma överens om att den ändå informerar vårdnadshavarna om evenemang som är avsedda för småbarnspedagogiken i kommunen utanför öppettiderna (t.ex. jul- och vårkyrkor). Många församlingar samarbetar med småbarnspedagogiken på ett mångsidigt sätt och tillsammans med samhällets småbarnspedagogik har man hittat nya kreativa lösningar.

Tillbaka till toppen