Kontaktpersoner i stiften

I vår kyrka finns ett nätverk av kontaktpersoner som stöder den enskilda medarbetaren i kyrkan i frågor gällande jämställdhet och likabehandling.

Nätverket verkar med kyrkostyrelsen som bas. Varje stift har två ger råd och stöd i frågor kring jämställdhet och likabehandling i församlingarna.

Kontaktpersoner i Borgå stift 

Församlingspastor Sini Aschan, sini.aschan@evl.fi
Församlingspastor Benjamin Häggblom, benjamin.haggblom@evl.fi

Kontaktpersoner i de finska stiften

På den här sidan hittar du kontaktperson i alla stift

Tillbaka till toppen