Workshop med församlingens medlemmar

Mål: Att under en gemensam workshopsdag tillsammans med församlingsmedlemmarna och andra i området söka och välja sätt att utveckla Stigen och skapa en verksamhetsorganisation för Stigen.

Workshoppen planeras och genomförs i sju steg.  

 • Steg 1: Målen 
 • Steg 2: Workshopsansvariga och tidschema 
 • Steg 3: Underlag och planering 
 • Steg 4: Inbjudan  
 • Steg 5: Bjud med till marknadsföring 
 • Steg 6: Att genomföra workshoppen 
 • Steg 7: Att genomföra det som överenskommits i workshoppen 

Steg 1: Målen 

Stigen-workshoppen kan hållas kring väldigt många saker. Precisera målet så att det motsvarar era behov. Fundera på: 

 • Vad är målet med workshoppen?   
 • Vilket resultat ska workshoppen ge? 

Exempel 1: Målet är att inleda en utveckling inspirerad av Stigenmodellen i församlingen. Workshoppen ger en karta över utvecklingsriktningarna och en plan för utveckling av organisations- och verksamhetsmodellen.  

Exempel 2: Målet är att ta i bruk Stigen som verksamhetsmodell i församlingen. Workshoppen skapar en plan för ansvarsgrupperna för Stigen i församlingen och för hur man söker frivilliga till grupperna. 

Steg 2: Workshopsansvariga och tidschema 

Bjud in nyckelpersoner bland församlingsmedlemmarna redan till planeringen, de är en väsentlig del av genomförandet. 

 • Vem kunde intressera sig för en helhetsbetonad planering?  
 • Vem har goda verktyg att planera arbetet, leda diskussionen jämlikt och inspirera andra? 

Exempel: En planeringsgrupp kan till exempel bestå av två anställda i församlingen, en förtroendevald och två andra församlingsmedlemmar.  

Avtala vid behov om arbetsfördelningen 

 • Vem leder planeringen (kan en församlingsmedlem vara ordförande?), vem skriver PM, vem bokar utrymmet, vem sköter eventuell servering och annat praktiskt osv.?  
 • Kom överens om planeringstidtabellen och tiden för workshoppen.  
 • Reservera tillräckligt med tid för att informera om workshoppen och bjuda in aktiva personer, församlingsmedlemmar. Hurdan kompetens och entusiasm behövs? Gör tillsammans upp en rekryterings- och kontaktplan för detta skede. Med hjälp av den säkerställer ni att ni involverar en tillräckligt mångsidig grupp. 

Steg 3: Underlag och planering 

Gå igenom idén med Stigen, dvs. att alla hittar sin plats att leva i kontakt med församlingen på sätt som är meningsfulla för dem själva. Var öppna så att all slags planering är möjlig.   

 • Fundera på vem ni kunde bjuda med att fundera och bereda. 
 • Vad kan sammanställas eller beredas på förhand (t.ex. en sammanfattning av nuläget) och hur ska det ske? Se tips för att synliggöra helheten. 
 • Hurdan bakgrundsinformation behövs som underlag för workshoppen? T.ex. statistik över församlingens verksamhet, olika undersökningar om kommuninvånarna, utdrag ur kyrkans fyraårsberättelse osv. 
 • Vad gör vi i workshoppen? Vilka resultat önskar vi att den ger? 
 • Skriv ner workshoppens mål och tidtabell/agenda.  

Steg 4: Inbjudan  

Gör inspirerande reklamaffischer för att bjuda in människor på många olika sätt. 

 • Använd flera kanaler. Dela information om evenemanget i sociala medier. Kom också ihåg att direkta frågor, berättelser, önskemål, drömmar, idéer osv. inspirerar och skapar en kontaktyta i sociala medier. 

Exempel 1:  Jag är NN och jag har en dröm om att församlingen ska vara en plats för precis var och en. Vad är din dröm? Kommer du med och brainstormar kring hur den kunde vara det också för andra?  

Exempel 2: Ta bilder av planeringen och gör ett inlägg i sociala medier, t.ex. ”Vi håller på att planera här, men vi saknar dig!”  Vill du vara med och fundera på vilka stigar vi ska gå i församlingen?” 

Den öppna inbjudan kompletteras med en personlig inbjudan 

 • Betydelsen av inbjudan kan inte förbigås. Bjud in personligen. Bjud också in sådana som inte tidigare har bjudits in. Ring och skicka privata meddelanden. Uppmuntra personer att bjuda in personer från sina egna kretsar – med andra ord, bjud in på alla sätt.  

Exempel 3: Dela reklam för evenemanget och fråga i nästa inlägg vad som skulle få dig att komma med till evenemanget? 

Steg 5: Bjud med till marknadsföring 

Öppna marknadsföringen för alla. Vem alla har möjlighet att publicera något till exempel på Facebook och Instagram? Finns det andra än anställda bland dem? Målet är att var och en marknadsför evenemanget i sina egna kanaler och bjuder in personer från sin egen krets, som i sin tur kan bjuda in nya personer.  

 • Engagerande marknadsföring. Be människor i sociala medier, olika plattformar och grupper dela med sig av tankar om vad som vore bra att beakta. Uppmuntra också andra arbetsområden att göra detsamma. 
 • Skapa berättelser för marknadsföringen. Fundera på hur ni redan i planeringsskedet kan kommunicera och marknadsföra evenemanget i sociala medier. Fråga, berätta och inspirera.  
 • Sträva efter att göra gemensamma evenemangspubliceringar.

Exempel 1: I områdets egna sociala grupper (t.ex. stads-/eller stadsdelsgrupper på Facebook) ställs direkta frågor ”Hur ska man marknadsföra ett evenemang som är till för er alla?”

Exempel 2: Använd funktionen händelser (story) i Instagram eller Facebook och lägg upp bilder av människor i olika livsskeden (kom ihåg avgiftsfria bildbanker) och sätt till tankar eller direkta frågor till bilderna.  
Barnfamiljerna har en stressig vardag. Unga människor lever just nu under tryck av många slag. Är du ung och på tröskeln till att bli självständig? Hur når vi dig bäst? Vad skulle du helst delta i? Vad gör dig bekväm? Vilka evenemang skulle du bjuda in dina vänner till? Vilka evenemang skulle du själv delta i? 
Dela också de tankar som kommit fram via frågorna vidare i storyn. Delningen inspirerar läsarna att skriva fler tankar kring den tidigare frågan. Be till att börja med också bekanta som redan deltar aktivt i verksamheten att kommentera offentligt. Då sänks tröskeln också för övriga. Kom ihåg att dölja namn och andra kännetecken när du delar andra personers tankar. 

Exempel 3: Be nyckelpersonerna att göra egna inlägg på sina egna och församlingens sidor. Be dem offentligt berätta varför de är på väg till workshoppen och samtidigt bjuda in andra. 

Steg 6: Att genomföra workshoppen 

Gör ännu strax före själva workshoppen inlägg på sociala medier om vad som är på gång och att man ännu hinner med.  

Exempel: Ta en bild av serveringen som förbereds. Dela bilden i sociala medier och berätta att det just nu förbereds läckerheter, kom till xx-huset i dag kl. x. 

Se till att nyckelpersonerna känner sig optimistiska och inspirerade för sina egna ansvarsuppgifter. Gör upp tidsplanen så att de ansvariga kan koncentrera sig på att ta emot människor och se till att det är lätt och bekvämt för dem som kommer in.  
Om dagen ordnas på distans ska man i god tid ta emot de som ansluter sig till mötet, d.v.s. fundera på hur man möts ”på riktigt” och anpassa det till den virtuella världen.     

För att leda workshoppen kan man använda de arbetssätt som presenteras på den här webbplatsen. Man kan också skapa egna arbetssätt utifrån de egna målsättningarna.  

Steg 7: Att genomföra det som överenskommits i workshoppen 

Avtala om hur saker och ting ska genomföras och genomför dem sedan. 

Tillbaka till toppen