Samarbetskorgar

Församlingen som samarbetspartner – samarbetskorgarna.

Gemensamt arbete innebär att vara lyhörd och öppen för andra då förverkligas en god dialog, planering och överenskommelser. Det sker fenomenbaserat i olika nätverk. Då möts behov och resurser och arbetet tillsammans blir meningsfullt. Utvecklingen startar när du granskar verksamheten med nya glasögon genom att ge dig själv möjligheter att avsluta redan befintliga arbetsmetoder och mod att pröva nya vägar. I början kan det kännas som en resa in i det okända och ovana. Ta vara på glädjen i att utforska vad ett gemensamt arbete innebär. Använd olika möjligheter, resurser och lösningar frimodigt. Prova er fram och ge inte upp genast, det får ta tid att hitta det sätt som passar barngruppen och er vuxna just nu. Hitta mångsidiga strukturer och utvärdera arbetet kontinuerligt.

Den här videon illustrerar samarbetet och modellen för samarbetskorgarna.

Samarbetskorgarna ger förutsättningar för ett mångsidigt samarbete mellan församlingen och samhällets småbarnspedagogik. Det går att utveckla samarbetet kreativt och innovativt. Videon här uppe illustrerar samarbetet och finns på svenska, finska och engelska. Principerna och spelreglerna beskrivs i korgbroschyren enligt Utbildningsstyrelsen anvisningar. Printa ut samarbetskorgarna.

Samarbetet och det gemensamma arbetet behöver dokumenteras och utvärderas med jämna mellanrum. Det kan göras utgående från olika synvinklar. En synvinkel kan vara att utvärdera arbetet utifrån en hållbar verksamhetskultur, till exempel genom följande kriterier

  • Vi handleder barn till måttfullhet och beaktar miljökonsekvenserna i vår verksamhet
  • Tillsammans med barnen uppmärksammar vi mångfalden av olika familjer- och relationer på ett respektfullt sätt
  • Vi planerar aktiviteter som främjar respektfulla attityder till olika kulturer och åskådningar
  • Utvärdering och gemensam diskussion kan också fokusera på förverkligandet av inkludering och delaktighet ur barns, vårdnadshavares eller lärares perspektiv
Fyrkantig broschyr med fyra korgar radade på varandra

Läs mer om samarbetskorgarna

Tillbaka till toppen