Orienterande arbete med ord

Lägg på ett synligt sätt fram de teman som anknyter till Stigens olika ålderskategorier som enskilda ord – alltså utan att koppla dem till Stigens illustrationer, åldrar eller innehåll. Orden är: UNDER, GLÄDJE, GÅVA, TILLIT, BETYDELSE, MOD, ÄVENTYR, FRIHET OCH KONTAKT

Be deltagarna att granska och fundera på varje ord i lugn och ro och ta sedan upp följande frågor: 

  • Gör något ord dig särskilt glad? Varför? 
  • Är något ord utmanande eller känns något ord onödigt eller svårt? Varför?  
  • Vilket av orden tilltalar dig särskilt mycket? Varför? 
  • Vilket ord är ditt eget nyckelord till Stigen?  
  • Vilket tema som detta ord lyfter fram vill du gärna undersöka och pröva med hjälp av Stigen? 
  • Vem vill du bjuda in, vem eller vilka behöver du för dina drömmar och för att utveckla de olika stegen längs Stigen? 
Tillbaka till toppen