När någon berättar om trakasserier eller övergrepp

 • Håll dig lugn, även om du tycker att det är svårt. Lyssna aktivt och fokuserat till det barn, den unga eller den vuxna som berättar om sin erfarenhet. Visa medkänsla.
 • Kom ihåg vilka ord berättaren använder och anteckna efter mötet. Använd personens egna ord.
 • Ifrågasätt inte det som hen har berättat. Försök inte visa på motsägelser i det som personen berättat.
 • Säg till personen att hen har gjort rätt som berättat om det som hänt för dig
 • Ställ inga ledande frågor och ge inga löften eller svar i förtid.
 • Försök inte själv reda ut saken vidare, om det hör till myndigheterna. Berätta för personen vad som händer härnäst: hur man ingriper och hur processen framskrider. Säg om det kan vara fråga om ett brott och om det finns skäl att kontakta polisen i ärendet. Vid misstanke om brott ska du kontakta polisen eller, om det är en vuxen som utsatts, uppmuntra hen att själv kontakta polisen. Polisen kontaktar barnskyddsmyndigheterna om det är frågan om minderårig.
 • Om det inte är fråga om ett brott men du är orolig för säkerheten för en minderårig, kan du rådgöra med barnskyddet om barnskyddsanmälan behöver göras. I brådskande fall ska du omedelbart göra en anmälan per telefon till socialjouren i den egna kommunen eller till numret 112.
 • Kontakta den minderåriges föräldrar om det inte finns anledning att misstänka att detta medför fara eller olägenhet för den utsatta.
 • Se till att den som utsatts inte lämnas ensam med situationen. Erbjud  långsiktigt stöd eller hänvisa hen till andra stödjande organisationer. Vid behov kan du följa med när hen går dit.
 • Försök aldrig reda ut det som hänt genom att ordna ett samtal mellan den som misstänks för trakasserier eller övergrepp och den som utsatts för dem.
 • Du får anvisningar och stöd av stiftets eller församlingens kontaktpersoner för trakasserier.
 • Mer information och kontaktuppgifter finns här: Sexuell trygghet
 • Också den utnyttjade personens familj eller någon annan nära anhörig kan behöva stöd.
 • Se till att du orkar själv och har möjlighet att få stöd och konsultation.

Tillbaka till toppen