Mod 9–11 år

Mod att vara den jag är. Mod att vara en bra kompis. Mod att vara kristen.

En pojke står på ett betongblock med en scooter. I bakgrunden syns träd och himmel. I mitten en pratbubbla och två figurer i armkrok.

9–11-åringarna är mitt i barndomen. De är barn och följer fortfarande med familjen, men deras förmågor och eget tänkande utvecklas hela tiden. På tröskeln till sitt andra årtionde ökar barnets eget tänkande också på trons område. Barnets roll i församlingen kan utvecklas och medföra större ansvar.

Temat Mod

I den här åldern blir det aktuellt att fundera på vad det är att vara människa och att leva som människa, kompis och kristen, när man redan är så stor att man når över tröskeln till sitt andra decennium. Barnets utökade livsmiljö skapar också ett behov att forma egna betydelsesammanhang: Vad tänker barnet kring födelse och död, vänskap och livet? Kompisarna och goda spelregler för kompisrelationer är också viktiga. Ur trons skattkista kan man ösa livsvisdom och mod att vara just den man är, en god och rejäl kompis och kristen.


Mål att sträva efter

 • Från församlingen får barnen stöd och uppmuntran när de växer, bli äldre och övergår till sitt andra decennium. Det föder mod när man förstår att man också som ofullkomlig är älskad av Gud och sina närmaste.
 • Barnen får fundera över dopets och trons betydelse på ett sätt som är anpassat till deras ålder. De söker egna erfarenheter av att vara ett större barn och försöker formulera och hitta meningssamband i viktiga livsfrågor. Sökandet efter mening uppmuntrar till ett liv som kristen både tillsammans med andra och på sitt eget sätt. Dopets möjlighet lyfts fram på ett positivt sätt.
 • Om barnen vill får de ta ansvar i församlingen och tilldelas uppgifter som är lämpliga för dem.

Visuellt material

Bildmaterial för Mod ålderskategorin hittar du i kyrkans mediebank under rubriken Grafiskt material under rubriken Du är en tia.

Öppna kyrkans mediebank

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen uppmärksammar barnen och deras familjer med post eller meddelanden som stöder barnets övergång till sitt andra årtionde. För 9–11-åringar är det naturligt att leva ut det kristna livet på ett konkret sätt, t.ex. pyssel, matlagning, sånger, lek och spel. Gemensamma traditioner ger barnen en bild av vad det är att leva som kristen. Barnen hittar sin egen församlingsgemenskap och annan kristen gemenskap också via webben och kan delta till exempel i virtuella klubbar. 

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

I den här åldern ökar barnens självständiga deltagande och de är också själva med om att planera och genomföra verksamheten. Vanliga verksamhetsformer är klubbar, körer, scouter, läger, utfärder, evenemang och program som ordnas i samråd med skolorna. Familjeverksamheten fortsätter till exempel i föräldra-barngrupper, läger, utfärder, evenemang och församlingens gemensamma gudstjänster.

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

I åldern 9–11 år söker barnen redan sin egen umgängeskrets med kompisarna, men följer ännu gärna med föräldrarna och berättar om sitt liv för dem. En utmaning i föräldraskapet är att vara intresserad av barnets liv och hitta modet att ge frihet och ansvar i den utsträckning som är lämplig för åldern, att älska och vid behov sätta gränser. En förälder kan stärka barnets kristna liv genom att diskutera och göra saker tillsammans med barnet. Kvällsrutiner eller högtidsförberedelser är meningsfull gemensam tid tillsammans med föräldrarna. Församlingen uppmuntrar föräldrar till barn i skolålder till exempel i form av föräldraprogram för barn som deltar i en klubb eller en träff för föräldrar till 10-åringar. När man ordnar gemensamma evenemang, läger eller utfärder beaktas också föräldrarnas behov och stödet för föräldraskapet.

Stigen följer kyrkoårets rytm


Det kristna livet struktureras också av årets gång och högtider. För 9–11-åringar är det naturligt att delta genom konkreta aktiviteter, t.ex. pyssel, matlagning, sånger, lek och spel. Egenhändigt målade påskägg eller en egen julkrubba konkretiserar helgernas innehåll och ger barnen möjlighet att skapa något och få en relation till helgerna.

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Viktiga samarbetspartner är skolor, kommunens ungdomsarbete, annan hobbyverksamhet på orten, organisationer samt kristna och religiösa samfund. Utöver regionala eller riksomfattande verksamhetsmodeller eller evenemang kan man hitta lokalt samarbete till exempel via stödtjänster som vänelevsverksamhet eller den nya Chatt- och telefonkalendern (unginfo.fi/chattkalender) samlar nationella stödtjänster för unga.  

Mod och glasögon

Inspireras av olika glasögon

Byggstenar ur den kristna tron

Kuvassa lapsia istumassa.
“Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min.” Jes. 43:1b.

I församlingen har barnen utrymme att fundera över livets stora frågor (födelse, liv, död, nåd och kärlek) och ösa tro och mod ur kristendomen. Att leva som kristen under sitt andra årtionde inverkar i allt högre grad också på ens handlingar.

 • Barnet funderar över sin tro via de stora grundläggande frågorna i livet och får mod att leva som kristen.
 • Barnet fördjupar sig i dopets och nattvardens betydelse. Barnet deltar i nattvarden.
 • Barnet deltar på egen hand i verksamhet för jämnåriga. Barnet deltar i gudstjänsten tillsammans med sin familj.
 • Barnet deltar tillsammans med sina kompisar i planeringen och genomförandet av gudstjänster.

Bibeln och trosbekännelsen

I bibelberättelserna koncentrerar vi oss på Jesus död och uppståndelse och på människor och händelser i Bibelns historia som Gud har verkat genom och ingett mod. Kyrkans tro inkluderar de stora livsfrågorna: födelse och död, gott och ont, kärlek och hat, vänskap och svek är viktiga teman.

Bönen och musiken

Barnet kan stilla sig och be. I bönen tar barnet in vanor och innehåll ur sitt eget liv. Barnet kan också be för andra, sina närstående och saker som ligger dem nära. Barnet kan allt fler psalmer och sånger och sjunger dem också på eget initiativ.

Vid källan: Välkommen till en ny nivå

 • Post som skickas hem, inbjudan till verksamhet för tioåringar och exempelvis till Ttila.fi (en sida med program av och för ungdomar, på finska), församlingens egen Youtubekanal eller liknande.
 • Födelsedagsfest för alla som fyller 10 år
 • Läger eller verksamhet för tioåringar där man funderar på de stora livsfrågorna och tillsammans söker svar på dem med hjälp av kristen visdom. Förslaget utgår från
 • Danska kyrkans minikonfirmandverksamhet, där man till exempel har följande teman:
  • födelse – jul – dop  
  • vänskap – kärlek – familj – den gyllene regeln 
  • död – påsk – nattvard 
  • liv – tro – pingst – bön
 • Mässa, där 10-åringar deltar i nattvarden. De har också en uppgift som medhjälpare i mässan och föräldrarna bjuds in till festen.
Tillbaka till toppen