Förtjänsttecken

Verksamhetsavdelningens förtjänsttecken

Kyrkostyrelsens plenum godkände vid sitt sammanträde 19.9 2023 verksamhetsavdelningens nya förtjänsttecken. De tidigare förtjänsttecknen (Diakonins förtjänsttecken i silver och guld och Hedersutmärkelse för fostran) upphävdes från och med den 1.8 2023 enligt Kyrkostyrelsens plenum 31.5 2023.

Chefen för verksamhetsavdelningen beviljar förtjänsttecken i brons, silver och guld på förlag av direktorn för KCSA.

  • Förtjänsttecken i brons kan beviljas åt en person som gjort ett förtjänstfullt arbete på lokalt plan.
  • Förtjänsttecken i silver kan beviljas åt en person, grupp eller sammanslutning, som har gjort ett förtjänstfullt arbete på regionalt plan.
  • Förtjänsttecken i guld kan beviljas en person, grupp eller sammanslutning som gjort ett förtjänstfullt arbete på stiftsnivå och/eller nationell nivå.

Förtjänsttecken beviljas inte enbart på basis av tjänst eller position.

Då förtjänsttecken beviljas en (enskild) person tilldelas hen ett förtjänsttecken och ett diplom. Då förtjänsttecken ges till en grupp eller sammanslutning ges endast ett diplom.

Regler för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelnings förtjänsttecken

Ansökan om förtjänsttecken

Ansökan om förtjänsttecken lämnas in elektroniskt till Kyrkostyrelsens registratorskontor, kirkkohallitus@evl.fi.
Ansökningar om förtjänsttecken i brons och silver behandlas i mars, juni, september och december. Ansökningarna lämnas in under föregående månads sista vecka.

Ansökan om förtjänsttecken i guld behandlas i juni och december. Ansökningarna lämnas in senast 15.5 och 15.11.   

Ansökningsblankett

Priser

Förtjänsttecken i brons 20 euro.
Förtjänsttecken i silver 40 euro.
Förtjänsttecken i guld 60 euro.

Till dessa priser tillkommer en post-och expeditionsavgift på 6 euro. Kyrkostyrelsen debiterar kostnaderna för förtjänsttecknen i efterhand.

Förtjänsttecknen i guld, silver och brons ser ut så här:

Mera information

Tillbaka till toppen