Sökande av ändring

Mallar för anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

Det finns brister i tillgängligheten när det gäller mallarna för anvisning om begäran om omprövning och besvärsanvisning.

Mallar som fogas till protokoll är 1 och 2

Mallar som fogas till protokollsutdrag är:

3 (förbud mot att söka ändring)*

4 och 5 (besvärsanvisning)

6 och 7 (anvisning om rättelseyrkande)

8a och 9a (besvärsanvisning i ett beslut som getts till följd av rättelseyrkande − kyrkobesvär) *

8b och 9b (besvärsanvisning i ett beslut som getts till följd av rättelseyrkande − förvaltningsbesvär)

10 och 11 (mallar som bifogas till upphandlingsbeslut)

*gäller även upphandlingsbeslut

Mallar för anvisningar om begäran om omprövning som bifogas en utmätbar faktura

Tillbaka till toppen