Sexuell trygghet

I evangelisk-lutherska kyrkan i Finland råder nolltolerans för alla slags sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Kyrkan och församlingarna skall vara trygga rum för människor i alla åldrar och på alla plan: fysiskt, psykiskt, andligt, socialt och sexuellt. Nolltoleransen gäller alla och i alla riktningar: församlingsbor, besökande, frivilliga, förtroendevalda, anställda.

Kyrkans arbete för sexuellt trygga församlingar

Om det förekommer överdrifter och missbruk i församlingar i förhållande till sexualiteten bör de alltid tas på allvar.

I enlighet med kyrkans värderingar och finsk lagstiftning skall varje människa bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och med respekt. Varje människa skall värnas.

Stiftens instruktioner vid trakasserier eller utnyttjande

Alla stift har handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp i kyrkan. Borgå stifts handlingsprogram hittar du här:

Alla stift har också utbildade och utsedda kontaktpersoner som den som utsatts kan vända sig till. De har kompetens inom terapi, själavård och psykologi. Om det är fråga om ett brott stöder kontaktpersonen offret i kontakterna med polisen och andra myndigheter. Du hittar Borgå stifts kontaktpersoner här. Kontaktpersonerna i de finska stiften.

Stöd för den som utsatts fås också från Tukinainen stödcentret för den som utsatts för sexuellt våld eller brottsofferjouren.

Du bestämmer själv över din kropp. Du har rätt att alltid bli bemött med respekt. Därför har ingen rätt att utnyttja dig för sina egna behov. Det här gäller alltid och överallt.

Har du utsatts?

Har du fått telefonsamtal, e-post eller kontaktförsök på sociala medier eller motsvarande och du inte varit helt säker på vad allt egentligen handlat om? Eller har du först senare förstått att samtalet egentligen handlade om sexuella trakasserier?

Det gäller dig som församlingsmedlem, förtroendevald, frivillig likaväl som dig som arbetar i kyrkan. Vi är många som varit med om det. Ingen skall behöva lämnas ensam med sådana erfarenheter, inte ens när ärendet presenterats som ”själavårdssamtal.” Vi behöver få prata av oss och få stöd, också att sätta gränser. Du kan prata med stiftets kontaktpersoner eller kontaktpersonerna i ett av de finska stiften. Du är också välkommen att ta kontakt med sakkunnig Maria Sten.

Tillbaka till toppen