Livssituationen i ålderskategorin och temat som stärker den

Målet är att fördjupa sig i en ålderskategori. Vi funderar på ålderskategorins livsskede och temat som stärker det. Vi söker sätt på vilka församlingen kan stärka den erfarenhet som temat ger i barnens eller de ungas liv.

Beskrivning av arbetet

Steg 1: Livssituationen i ålderskategorin

I dokumentet Stigen beskrivs varje ålderskategori som ett livstema: vad är typiskt i livet och utvecklingsskedet i ålderskategorin? Utnyttja texterna i kapitel 3 i dokumentet.

Exempel ålderskategorin 9–11 år

 • Hurdant är livsskedet när man är 9–11 år? Diskutera. Sammanställ också exempel på hur detta framträder hos barn i den åldern. Förslag på Powerpoint, i den kan församlingen samla sitt arbete.
 • Vad tänker du på när du ser saker som listas i Stigens text om åldern 9–11 år: hurdant är livsskedet när man är 9–11 år? 
 • Komplettera listan (skriv också upp dem): Finns det något som du vill lägga till, till exempel något om den lokala verksamhetsmiljön? (t.ex. i Helsingfors får eleverna i årskurs 4 en inbjudan från staden till en självständighetsbal, vilket är en statushöjning för 10-åringarna)
 • Om man har gott om tid kan man behandla livsskedet genom att klippa ut bilder och ord i tidningar och göra en affisch/ett collage av dem.

Steg 2: Tema som stärker ålderskategorin 

Temat kan först behandlas från tomt bord.

 • Vilken livskraft vill ni lyfta fram ur den kristna tron och församlingsgemenskapen i denna ålderskategori?

Stigen erbjuder också ett tema som har övervägts färdigt för varje ålderskategori och drömmar att uppnå. Temat är den resurs som livet som kristen medför. Temat beskriver saker och erfarenheter som man vill stärka i barnens och de ungas utveckling.

 • Vilka tankar stiger fram ur temat?
 • Titta på drömmar att uppnå. Vad tänker ni om dem? 
 • Vilka drömmar skulle ni vilja arbeta för i er församling? 
 • Vad känns mer främmande? Varför?
 • Finns det drömmar som ni vill lägga till?

Steg 3: Få drömmar att bli verklighet

Hur kan vi i församlingen agera så att vi uppnår våra drömmar och stöder barnens och de ungas liv enligt temat?

 • Skriv och samla tankar (post it-lappar eller elektronisk plattform)
 • Diskutera och dela in idéerna i tre grupper:
  • ”Must do”, dvs. saker som måste göras (nödvändiga, görs först). Avtala om verksamhetssätt och ansvar i fråga om dem.
  • ”Should do”, dvs. saker som bör göras (är viktiga, görs efter de som är nödvändiga, kanske på lite längre sikt). I fråga om dessa utarbetas en preliminär plan.
  • ”Nice to do”, saker som vore trevliga att göra (görs om resurserna räcker)
Tillbaka till toppen