Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Diakoniarbetet är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron.

I Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland sker diakoniarbetet i församlingarna. Det förverkligas av såväl utbildade diakoniarbetare som av frivilliga.

Diakonin tar sig uttryck på många olika sätt, men utgår primärt från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp; fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse.

Diakoni hör också nära ihop med samhällsansvar. De strävar båda efter en ansvarsfull livsstil och rättvisa strukturer i samhället.

Diakoniarbete på svenska

Mer information om diakoniverksamhet på svenska hittar du på Borgå stifts webbplats.

Borgå stift

Diakoniarbete på finska

Mer om diakoniverksamheten kan du också läsa på de finskspråkiga evl.fi/plus-sidorna.

Diakonia
Tillbaka till toppen