Religionsmöten

Finlands religiösa karta blir allt brokigare. Som kristna lever vi bland många andra religioner och åskådningar. Religionerna är närvarande bland annat i det offentliga livet, i möten mellan människor och i medierna. Här på sidorna finns information, anvisningar och tips samt kontaktuppgifter som är till nytta för församlingen i vardagen. På den här sidan har vi samlat information och tips till stöd för församlingslivet.

Församlingen lever i en mångreligiös värld

I och med att det religiösa landskapet förändras är det viktigt att församlingarna är medvetna om vilka kristna och icke-kristna samfund som finns inom deras område, och också skapar kontakt med dem. Kontakterna tjänar inte enbart samhällsfreden, utan är också guld värda i krissituationer. Det är då lättare att stå tillsammans och kommunicera en gemensam god vilja.

Tillbaka till toppen