Med faddern på Stigen

I och med dopet får en människa minst en fadder. För många inträffar dopet medan man ännu är baby, men allt fler av dem som döps är inte längre några småbarn. Faddern har i uppgift att gå vid den döptas sida och vara ett stöd när personen växer som kristen. Till det viktigaste hör att stärka vänskapen mellan faddern och fadderbarnet.

Kuvassa lapsi roikkuu puussa aikuisen tukemana.

Faddrar är viktiga

Ibland går det så att församlingen inte tar kontakt med faddrarna en enda gång mellan dopet och konfirmandtiden. På vilket sätt kunde församlingen bäst stödja och bidra till att en vänskap uppkommer mellan faddern och den döpta och att vänskapsrelationen stärks? Vilket slags stöd för fadderuppgiften erbjuder församlingen? Är vi i församlingen medvetna om vad faddrarna tänker om fadderskapet och vilken slags stöd de önskar

Det finns många sätt att bekanta sig med faddrarna. På sidan fadder.fi finns tankar och material kring detta. Ur församlingens perspektiv är det också viktigt att fråga sig vilket budskap församlingen vill förmedla till faddrarna under de olika åldersskedena.

När man pratar om fadderskapet är det viktigt att uppmärksamma de odöpta barn som bor inom församlingens område och möjliggöra att de kan vara delaktiga och ha kontakt till församlingen och kontakt till församlingen tillsammans med en vuxen som är viktig för barnet. Det finns också anledning att komma ihåg de personer utanför evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som av föräldrarna har tillfrågats om att gå vid den döptas sida. Hur kunde församlingen skapa en kontakt till dem?

Min fadder-glasögonen är ett sätt att gestalta hur fadderskapet beaktas på ett övergripande sätt i olika skeden av Stigen. Målet är att fadderskapet naturligt ska följa med under hela den tid Stigen pågår. Det handlar inte primärt om att skapa nya funktioner eller evenemang, utan är snarare en tanke om hur man bättre kunde beakta faddrarna i redan befintliga funktioner och evenemang.
 
Om nya evenemang och aktiviteter ordnas behöver man fundera över vem eller vilka man kunde samarbeta med vid genomförandet. Fadderskap utgör en bra kanal till samarbete med samhället, idrottsföreningar, organisationer eller ekumeniska aktörer.

Med Min fadder-glasögonen granskas Stigens olika skeden med hjälp av fyra frågor:

 1. Vad gör församlingen för att stärka vänskapen mellan faddrar och fadderbarn?
 2. Till vilka evenemang bjuder församlingen in faddrarna?
 3. På vilka sätt är församlingen i kontakt med faddrarna?
 4. Hur kunde riksomfattande innehåll utnyttjas till stöd för fadderskapet?

Stigens ålderskategorier granskade genom Min fadder- glasögon

Följande modeller är exempel som enkelt kan anpassas för att passa olika åldersgrupper

 1. En inbjudan att bli fadder är en ära. Det är ett viktigt förtroendeuppdrag. I bästa fall är en fadderförfrågan början på en livslång vänskap mellan fadder och fadderbarn. Många faddrar upplever att man inte pratar så mycket med barnets föräldrar om deras önskemål och förväntningar. Samtidigt önskar många faddrar ett samtal med barnets föräldrar om deras tankar om fadderskapet. Hur kan kyrkan stödja den begynnande vänskapen mellan fadder och fadderbarn?
 2. Baserat på intervjuerna med faddrarna önskas fadderkort, fritt tillgängliga för nedladdning av församlingarna. Församlingen kan skicka korten till den nyföddes föräldrar. Korten kan användas som ett tackkort för att du vill vara fadder eller som en inbjudan att bli fadder. Kortet är ett fint sätt att minnas faddrarna, och med en kort text på baksidan lyfter fram föräldrarnas önskemål och förväntningar på faddrarna.
 3. Under hela året anordnas en mängd olika evenemang och aktiviteter i kyrkorna. Tänk om en kyrka kunde bjuda in faddrar 1-2 gånger per år till evenemang till exempel, babykyrka?
 4.  Ett textmeddelande är ett enkelt sätt att kontakta faddrar en gång om året. Du kan också inkludera en inbjudan till kommande evenemang eller en länk till kyrkans webbplats. Nedan finns ett par exempel på textmeddelanden:
  • Hej Fadder och grattis! Ditt fadderbarn fyller snart ett år. Det finns aldrig för många trygga vuxna i en liten människas liv. Tack för att du vill vara fadder! [länk till församlingens webbadress/länk till evenemang]
  • Hej Fadder! Ditt fadderbarn är nästan 2 år gammalt. Visst går tiden fort, eller hur? Varje tanke, bön och möte med ditt fadderbarn är viktigt. Även ett litet ögonblick är tillräckligt. Ha det bra med ditt fadderbarn. Hälsningar från: Ditt fadderbarns församling. [länk till kyrkans webbadress/evenemang]

Bön

Tack för detta kära barn,

som ger ljus åt våra hjärtan.

Hjälp oss faddrar att vägleda barnet genom livet,

att lära barnet vad som är gott och att undvika det onda,

att ge rätt mängd mildhet och fasthet,

att leda barnet in i lek och äventyr,

att lära ut vikten av förlåtelse,

att ge ömhet, att vara vänner för evigt.

Med kärlek bär detta barn.

– Poeten Godis

I den här åldern blir barnets värld större på många sätt och relationen till fadderbarnet tar sig nya former. Kanske kan fadderbarnet för första gången övernatta hos sin fadder. Små stunder mellan fadder och fadderbarn kan stärka förtroendet. Hur kan församlingen stödja så att förtroendet mellan fadder och fadderbarn blir starkare?

 1. Tänk om församlingen varje år skulle bjuda in faddrarna till en familjeklubb för att fira fadderdagen? Det är en bra idé att planera in fadderdagen tidigt på kvällen eller på helgen, så att även arbetande faddrar kan delta. Eller kan fadderdagen organiseras så att även faddrar som bor längre bort kan delta på distans?
 2. Alla hjärtans dag är en bra tid för en mängd olika evenemang i kyrkorna. Vad skulle hända om en församling bjöd in faddrar till en Alla hjärtans dag-lunch eller en vinterutflykt tillsammans med sina fadderbarn?
 3. Webbplatsen Minfadder.fi är en riksomfattande webbplats med berättelser om fadderskap och tips för faddrar. På webbplatsen finns också kortmallar/färgsidor som barnen kan göra och skicka till sina faddrar.
 4. Exempel på textmeddelanden:
 • Hej Fadder! I bästa fall är fadderskapet en livslång vänskap med ditt fadderbarn. Förtroende byggs upp långsamt från de allra första stegen i fadderbarnets liv. De stunder som spenderas tillsammans är viktiga. Läs om faddrars erfarenheter på fadder.fi. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling
 • Hej Fadder! Alla hjärtans dag är ett bra tillfälle att minnas ditt fadderbarn. Vad sägs om att ringa ett videosamtal till ditt fadderbarn, skicka ett kort eller till och med bjuda in hela fadderbarnets familj på kaffe på alla hjärtans dag? Läs om faddrarnas erfarenheter på fadder.fi. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling.

När ett barn i börjar skolan är det många spännande saker som väntar i deras liv. När barnet växer upp är tiden tillsammans med en fadder meningsfull. Det är bra att ha trygga vuxna i sitt barns liv. Hur tänker församlingen kring faddrar i detta skede av ett barns liv??

Välsignelse av dem som går till skolan. Inbjudan till välsignelsen till faddrar. Inbjudan kan skickas via textmeddelande eller genom en inbjudan som barnet gör.
Fadderdagen. Den nationella fadderdagen firas söndagen efter skolavslutningen. Om församlingen ordnar ett fadderdagsevenemang lönar det sig att informera och försöka nå alla faddrar, både via fadderbarnen och direkt till faddrarna. Även om det inte ordnas något separat evenemang är fadderdagen en bra dag att berätta för faddrarna om fadderskapets betydelse.

 1. På Minfadder.fi hittar du information om evenemangen under Fadderdagen. Möjlighet finns att delta i den nationella SMS-kampanjen för Fadderdagen.
 2. Minfadder.fi. Berättelser om fadderskap, kortmallar och målarbilder.
 3. Exempel på textmeddelanden
  • Fadder till 6-åring:
   Hej fadder! Bara några dagar till så börjar ditt fadderbarn i förskolan. Det finns säkert många tankar och känslor hos både fadderbarnet och föräldrarna. Vad sägs om att ni tillsammans ordnar en fest för att fira skolstarten? Berättelser om fadderskap på fadder.fi.  Tack för att du är fadder. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling. 
  •  Fadder till 7- åring:
   Hej Fadder! Nu börjar den snart, nämligen ditt fadderbarns skolresa. Har du hunnit berätta för ditt fadderbarn om dina egna skolminnen än? Ditt fadderbarn behöver omges av kärleksfulla vuxna och du har blivit kallad till denna värdefulla uppgift. Tack för att du vill vara fadder. Berättelser om fadderskap på fadder.fi. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling
  •  Fadder till 8-åring:
   Hej [förnamn]! Ditt fadderbarn, för vilket du är en särskild vuxen, bor här X. Söndagen X.X.X firas den nationella fadderdagen. Det är ett bra tillfälle att komma ihåg vilken unik roll du har blivit utvald till. Besök fadder.fi för idéer om hur ni kan fira. Hälsningar: Ditt  fadderbarns församling 
  • Hej [förnamn]! Jag är så glad att du är fadder! Söndagen X.X.X. är den nationella dagen för faddrar och fadderbarn. Bjud in ditt fadderbarn till fadderdagen och börja sommaren tillsammans. Det finns dussintals olika evenemang. Vad sägs om en båttur till en ö eller en sportdag i SuperPark? Mer information om fadderdagen finns på fadder.fi. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling x.

När barnet blir självständigare vidgas  livet. Hobbyer och vänner spelar en större roll i barnets liv. Det finns många saker du kan göra tillsammans med ditt fadderbarn. Församlingen kan också erbjuda möjligheter för faddrar och fadderbarn att göra saker tillsammans.

 1. Tänk om församlingarna inbjöd faddrarna att delta i 10 års evenemang, t.ex. 10 års födelsedagar eller 10 års  läger. Skulle faddrarna kunna ha en särskild roll vid dessa tillfällen?
 2. Tänk om en församling i samarbete med en lokal idrottsförening anordnade en faddermatch dit faddrar och fadderbarn inbjöds? Kyrkan kan organisera ett program, till exempel under matchens pauser. Det finns goda exempel på fadderspel inom hockey, fotboll, baseball, volleyboll, basket etc.
 3. Minfadder.fi Berättelser om fadderskap och tips för faddrar.
 4. Textmeddelanden.
  • Fadder till 9-åring:
   Hej fadder! Tack för att du tog dig an den prestigefyllda rollen som fadder för 9 år sedan. Det finns många sätt att vara fadder på. Vi i församlingen vill uppmuntra dig att dela stunder med ditt fadderbarn. Grattis på födelsedagen till dig också på ditt fadderbarns födelsedag. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling. 
  • Fadder till 10-åring:
   Hej fadder! Ditt fadderbarn är hela 10 år, bokstavligen. På tröskeln till det nya decenniet, vad sägs om att ta med ditt fadderbarn på en utflykt, till ett fadderbarnsspel eller anordna en spelkväll? Fler tips på fadder.fi. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling
  • Fadder till 11- åring:
   Till exempel tidigare meddelande om fadderdagen

Övergången från barndom till tonår är både en underbar och utmanande tid. När ansvaret och friheten ökar behöver den unga, trygga vuxna som visar acceptans när den unga bygger sin identitet. Idealiskt är en fadder en trygg vuxen med vilken det är möjligt att göra många saker och diskutera svåra frågor. Föräldrarnas roll i relationen mellan fadder och fadderbarn kanske inte är lika viktig som den var under tidigare år. I bästa fall ökar kommunikationen mellan faddern och fadderbarnet.

Att anmäla sig till konfirmationsundervisning är en del av många 14-åringars liv. Ofta kommer församlingens kontakt med faddrarna att ske under det år som den unga personen börjar i konfirmationsundervisningen. Kan man ha kontakt med faddrar i samband med inskrivningen? Hur kan församlingen vara med och stärka relationen mellan fadder och fadderbarn?

 1. Vad händer om församlingen anordnar läger och utflykter för faddrar och fadderbarn?
 2. .Fadderdagen och fadderspel. Se avsnittet om Mod 9-11 år.
 3. Minfadder.fi. Tips för faddrar.
 4. Textmeddelande:

Fadder till 12 -åring

 • Hej Fadder! Det händer många stora saker i ditt fadderbarns liv; det sista året i grundskolan börjar och en vänkrets börjar etablera sig. Ditt fadderbarn behöver stunder tillsammans med en trygg vuxen. Vad sägs om att som 12 års present ge ditt fadderbarn tid tillsammans? Mer om fadderskap på Minfadder.fi. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling.

Fadder till 13-åring:

 • Hej fadder! Övergången från grundskolan till högstadiet är ett viktigt skede i ditt fadderbarns liv. För många är det en tid av spänning och förväntan. Har du berättat för ditt fadderbarn om din egen tid i högstadiet? Tack för att du är fadder. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling

Fadder till 14-åring:

 • Hej fadder! I år funderar ditt fadderbarn på att börja i konfirmandundervisningen. För de flesta ungdomar är konfirmandtiden en mycket meningsfull upplevelse som man kommer att minnas länge. Minns du fortfarande din egen tid ? Varför inte, ringa ditt fadderbarn och berätta om din egen tid  som konfirmand? Ha en trevlig höst. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling 

Konfirmandtiden är en naturlig tid för församlingen att ha kontakt med faddrar. Nästan 80% av åldersgruppen fortsätter att delta i konfirmandundervisningen När faddrar är närvarande vid konfirmationen för att välsigna sina egna fadderbarn, är dopets välsignelse närvarande. Faddrarna var involverade i välsignelsen vid dopet och samma sak upprepas vid konfirmationen. Församlingen bör överväga vad som är ett naturligt sätt att hålla kontakt med faddrar vars fadderbarn inte deltar i konfirmationen. Under årens lopp kan det ha hänt att det har varit lite kontakt med fadderbarnet. Hur kan församlingen vara med och bygga upp en ny typ av relation mellan fadder och fadderbarn?

 1. Tänk om församlingen uppmuntrade faddrarna att lära känna sitt fadderbarn igen under konfirmationsåret?
 2. Tänk om faddrarna fick ett brev från församlingen i början av konfirmationsåret? Tänk om faddrarna inbjöds att delta i en besöksdag i samband med konfirmationsundervisningen?
 3. Tänk om konfirmanderna skrev ett brev till sina faddrar och faddrarna uppmanades att göra detsamma?

Textmeddelande.

Hej på er! Konfirmandtiden är förbi och ditt fadderbarn är rikare på många minnen. Vi hoppas att ditt fadderbarns konfirmandtid var en positiv upplevelse. Fadderskapet ändrar form under årens lopp, men vänskapen är som bäst under hela livet. Ditt fadderbarn kommer också att få möjlighet att själv bli fadder. Vad skulle du säga om du berättade för ditt fadderbarn om ditt eget fadderskap och pratade om dina förhoppningar och förväntningar?
ELLER
Konfirmandtiden är en betydelsefull upplevelse för många unga människor. Ditt fadderbarn ska snart börja i konfirmandundervisning. Varför inte ringa och dela dina egna minnen av konfirmationstiden med ditt fadderbarn och prata om den kommande konfirmationstiden? Tack för att du är fadder.

Det sker många förändringar i livet för en 16-18-åring. Grundskolan närmar sig sitt slut och man måste välja vad man ska göra i framtiden. Att bli myndig för med sig många friheter och mycket ansvar. Forskning visar att för de flesta har konfirmandtiden varit en positiv upplevelse och har en betydande inverkan på 16-18-åringarnas religiösa tänkande. Många ungdomar arbetar som frivilliga i församlingen på olika sätt. Efter konfirmationen kan ungdomar själva bli faddrar. I bästa fall är en fadder ett viktigt stöd mitt i den unga personens livsförändringar. Hur kan kyrkan stödja relationen mellan faddern och det växande fadderbarnet?

1.På Minfadder.fi hittar du berättelser och idéer om relationen mellan ett fadderbarn och en fadder.
2.Tänk om församlingen skickade kaffe- och glassedlar till alla faddrar till ett fadderbarn över 18 år på ett lokalt kafé?
3.Det finns många olika evenemang för vuxna i församlingarna. Tänk om församlingen bjöd in faddrarna och de vuxna fadderbarnen till exempelvis en retreat, en yogapromenad i parken eller ett sportevenemang?
Textmeddelande.

Fadder till 16/17-åringar:

 • Fadder! Ditt fadderbarns grundskola ligger bakom och framtiden är full av möjligheter. När man står mitt i valen är det viktigt att kunna prata igenom saker med andra. Varför inte bjuda ditt fadderbarn på kaffe och fråga hur det går och vilka drömmar hen har för den närmaste framtiden. På Minfadder.fi. kan du  läsa fina berättelser om vänskapen mellan en fadder och fadderbarn. Tack för att du vill vara fadder. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling

Faddrar till en 18-åring:

 • Hej fadder! Ditt fadderbarn fyller 18 år i år. Det har varit en lång resa från dagen från dopdagen till idag. Vi i X-kyrkan är glada att du tackade ja till den värdefulla uppgiften som fadder för flera år sedan. Vi hoppas att din kontakt med ditt vuxna fadderbarn kommer att fortsätta. I samarbete med  (stadsteater/museum/sportklubb/etc.) kommer vi att anordna en teaterföreställning till vilken du och ditt fadderbarn kommer att bjudas in. Du kan boka biljetter på xxx. Hälsningar: Ditt fadderbarns församling

I bästa fall är fadderskapet en livslång vänskap mellan fadder och fadderbarn. När fadderbarnet växer upp blir vänskapen också en vänskap mellan två vuxna. 19-22-åringar har ett brett spektrum av livssituationer, från studier och arbete till boende och relationer. En fadder kan vara/ förblir en viktig följeslagare, med vilken man kan dela livets glädjeämnen och sorger i gengäld. Hur tar kyrkan hänsyn till faddrarna till ett vuxet fadderbarn.

1.Församlingarna anordnar olika evenemang, konserter och mässor. 2.Tänk om faddrar och fadderbarn varje år skulle bjudas in till ett evenemang, en konsert eller en mässa där temat är fadderskap?
3.På Minfadder.fi kan du läsa berättelser om vänskap mellan ett vuxet fadderbarn och en fadder.
4.Tänk om församlingen inbjöd faddrar och vuxna faddrar att delta i en Gemensam ansvar evenemang eller något annat projekt inom diakonin?

Textmeddelanden
Hej Fadder! I bästa fall är fadderskapet en livslång vänskap mellan en fadder och ett fadderbarn. En vänskap med ditt vuxna fadderbarn kan ge er båda nya perspektiv på livet. Den inbjudan att vara fadder under många år som du fick för flera år sedan gäller fortfarande. Vi i X-församling önskar dig och ditt vuxna fadderbarn den gode Herrens välsignelser i ert liv. På sidan [församlingens webbplats] hittar du information om olika evenemang just för dig och ditt vuxna fadderbarn.

Tillbaka till toppen