Plenum

Dokument från Kyrkostyrelsens plenum

Protokoll från Kyrkostyrelsens plenum publiceras cirka en vecka efter mötet, när protokollen har justerats. Föredragningslistorna publiceras tisdag veckan före mötet.

Protokoll och föredragningslistor från och med 2016 i Domus

Kommande plenarsessioner

 • 17.10.2023
 • 21.11.2023
 • 12.12.2023

 • 23.1.2024
 • 20.2.2024
 • 19.3.2024
 • 16.4.2024
 • 4.–5.6.2024
 • 20.–21.8.2024
 • 17.9.2024
 • 15.10.2024
 • 19.11.2024
 • 10.12.2024

 • 21.1.2025
 • 18.2.2025
 • 18.3.2025
 • 8.4.2025
 • 27.-28.5.2025
 • 26.-27.8.2025
 • 16.9.2025
 • 14.10.2025
 • 25.11.2025
 • 16.12.2025

 • 20.1.2026
 • 17.2.2026
 • 17.3.2026
 • 14.4.2026
 • 26.-27.5.2026
 • 25.-26.8.2026
 • 22.9.2026
 • 13.10.2026
 • 17.11.2026
 • 15.12.2026

Medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum

 • ärkebiskopen som ordförande
 • två biskopar
 • två präster
 • nio lekmannamedlemmar

Präst- och lekmannamedlemmarna utses av kyrkomötet, biskoparna utses av biskopsmötet. Mandatperioden är fyra år.

Medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum 1.6.2020–31.5.2024

Ledamöter som valts till plenarsessionen på bilden den 19 september 2023.
Medlemmar i plenum från och med 19.9.2023. På bilden från vänster till höger Vuokko Vänskä, Heikki Sorvari, Elina Kemppainen, Kalle Mäki, Pirjo Sariola, Mari Parkkinen, Åsa A. Westerlund, Jukka Pakarinen, Monica Heikel-Nyberg, Pekka Heikkilä, Tarja Kantola, Matti Ketonen och Mari Leppänen. På bilden saknas ordföranden ärkebiskop Tapio Luoma.

Tapio Luoma
ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen
arkkipiispa@evl.fi

Monica Heikel-Nyberg
prost, kaplan
kyrkostyrelsens plenum
monica.heikel-nyberg@evl.fi

Pekka Heikkilä
redaktör
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor, kyrkostyrelsens plenum
p.heikkila@icloud.com

Tarja Kantola
bokförare, ordförande
kyrkostyrelsens plenum
kantolantarja@gmail.com

Elina Kemppainen
stud. i samhällsvetenskaper, projektkoordinator
kyrkostyrelsens plenum
elina.e.kemppainen@gmail.com

Matti Ketonen
docent, medicinalråd
kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum
matti.ketonen@fimnet.fi

Mari Leppänen
Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum
mari.leppanen@evl.fi

Kalle Mäki
läkare, teologie magister
kyrkostyrelsens plenum
kalle.maki@fimnet.fi

Jukka Pakarinen
kyrkoherde, kontraktsprost
kyrkostyrelsens plenum
jukka.pakarinen@evl.fi

Mari Parkkinen
biskop
Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum
mikkelin.piispa@evl.fi

Pirjo Sariola
ledande diakoniarbetare
kyrkostyrelsens plenum
pirjo.sariola@evl.fi

Heikki Sorvari
diplomingenjör
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum
heikkijsorvari@gmail.com

Vuokko Vänskä
redaktör
kyrkomötesombud, lagutskottet, kyrkostyrelsens plenum
vuokkovanska@gmail.com

Åsa A. Westerlund
läkare
kyrkostyrelsens plenum
aa.westerlund@gmail.com

Sekreterare

juristi

Suvi-Maria Wilska

+358401627145

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Tillbaka till toppen