Barnstrategin – handlingsplan

Den nationella barnstrategin publicerades våren 2021 och gäller alla barn under 18 år. Kyrkan har deltagit i beredningen av barnstrategin och ansluter till samma mål som de nationella. Målen är att bygga en kyrka som respekterar barnets rättigheter och en barn- och familjevänlig kyrka. Det har setts viktigt att kyrkan utvecklar sin egen verksamhet så att den utgår från barnets behov och tar familjerna i beaktande. Därför har handlingsplanen för barnstrategin gjorts. Den godkändes av Kyrkostyrelsens Plenum i november 2022.

Pärmbild. Fyra barn håller i skyltar med texter.

Genom att genomföra den nationella barnstrategin i kyrkan bygger vi en barn- och familjevänlig kyrka, där alla tryggt kan reflektera över frågor om tro och liv och få stöd för att växa som människa. Barnen, de unga och familjerna uppmuntras att leva ut sin tro i vardagen. Handlingsprogrammet för barnstrategin och en barn- och familjevänlig kyrka är en naturlig fortsättning på barnkonsekvensanalysarbetet.

I samarbete med olika aktörer är vi i kyrkan särskilt noga med att se till att barns och ungas rätt till trygg tro och andlighet förverkligas i olika verksamhetsmiljöer. Bakgrunden till principerna är de förpliktelser som beskrivs i de grundläggande och mänskliga rättigheterna och bygger på kyrkans egna strategier och centrala dokument.

De åtgärder som kyrkan vidtar i anslutning till barnstrategin kompletterar och stöder det omfattande arbete för främjande av barnets rättigheter som redan görs inom kyrkan såsom Barnkonsekvensanalys, unga påverkansgrupper, Ungdomens Kyrkodagar. Handlingsplanen består av 50 åtgärder som många i församlingen, samarbetsnätverk och utbildningsanordnare förverkligar. En kyrka och ett samhälle som ställer barnet i centrum beaktar företrädet för barnets bästa och möjliggör en trygg och balanserad uppväxt.

Kyrkans barnstrategi

Kyrkan utvecklar sin egen verksamhet så att den utgår från barnens och ungdomars behov och tar familjerna i beaktande.

Öppna barnstrategin

Genomförandeplanen har utarbetats i samarbete mellan kyrkliga aktörer och församlingsanställda. Planen är i kraft under samma tid som kyrkans strategi, alltså t.o.m. 2026.

Tillbaka till toppen